Niet-toeleidbaren niet afschrijven voor de arbeidsmarkt

Door Allessia Claes op 25 februari 2020

In oktober 2019 waren 8.766 of bijna 4,8% van het totaal aantal niet-werkende werkzoekenden ‘niet-toeleidbaar’. De grote meerderheid daarvan, namelijk 7.839 werkzoekenden, zijn uitkeringsgerechtigd. “In vergelijking met 2015 merken we een zeer sterke stijging van 64%”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Allessia Claes (N-VA) op basis van cijfers die ze opvroeg bij Vlaams minister van werk Hilde Crevits.  “Wij willen deze mensen maximaal kansen blijven geven en niet afschrijven voor de arbeidsmarkt.”

Een ‘niet-toeleidbare’ werkzoekende is een werkzoekende waarvan de VDAB na een gespecialiseerde screening besluit dat hij of zij omwille van niet-arbeidsgerelateerde problematieken en zelfs met een intensieve begeleiding niet in aanmerking komt voor een betaalde job of vrijwilligerswerk. 90 procent van het hen is langer dan twee jaar werkzoekend, 62 procent van hen zelfs langer dan vijf jaar. 45 procent is ouder dan 55 jaar. “Deze ‘niet-toeleidbaren’ hebben meestal te kampen met een combinatie van medische, mentale, psychiatrische, psychosociale of sociale moeilijkheden (MMPPS), waardoor betaald werk onmogelijk is. Zo heeft 84 procent van deze groep een arbeidshandicap”, verduidelijkt Vlaams Volksvertegenwoordiger Allessia Claes (N-VA). Omdat deze doelgroep zeer moeilijk te activeren is start de VDAB geen bemiddelingstraject op.

Pilootprojecten

Maar niks doen helpt de betrokkenen, vaak in een bijzonder precaire inkomenssituatie, niet vooruit, aldus Claes. “Vaak is hulpverlening aangewezen, maar het is onduidelijk of men effectief de weg naar de hulpverlening vindt.” Daarom werden midden 2018 pilootprojecten uitgewerkt in een samenwerkingsverband tussen onder meer het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Dit zogenaamde Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) bundelt de krachten voor een aangepast hulpverleningsaanbod en herintegratie in de maatschappij indien nodig. In 2018, 2019 en 2020 worden telkens zo’n 1.000 trajecten opgestart. Daarnaast worden er in het kader van de Arbeidsmatige activiteiten (AMA), de vernieuwde vorm van arbeidszorg, onbetaalde begeleide activiteiten op de werkvloer aangeboden zonder focus op doorstroom naar werk.

Speciaal statuut?

Het advies ‘niet-toeleidbaar’ is gelukkig geen definitief oordeel. De VDAB ging de afgelopen jaren intenser en doelgerichter te werk en zal, door een nieuwe werkwijze, sneller nagaan of het advies nog steeds van toepassing is. “Wij willen deze mensen maximaal kansen blijven geven en niet afschrijven voor de arbeidsmarkt. Het pilootproject Geïntegreerd Breed Onthaal is zeker een stap in de goede richting. We kijken uit naar  de evaluatie ervan in 2021. Voor werkzoekenden die na verschillende acties niet-toeleidbaar naar de arbeidsmarkt blijken te zijn, vragen we aan een federale overheid om een apart statuut buiten de werkloosheidsverzekering te voorzien, evenwel telkens met het oog op herintegratie.” besluit Allessia Claes.

Zie ook het interview op Knack.be: https://bit.ly/2PnHBO1

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is