Orgel Sint-Gorgoniuskerk Hoegaarden

Door Allessia Claes op 17 januari 2021, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed

Het agentschap Onroerend Erfgoed ging recent op plaatsbezoek op de site van de de Sint-Gorgoniuskerk en haar orgel te Hoegaarden, na mijn parlementaire vraag van 30 oktober 2020. Daarbij bleek dat een studie van de orgelkast en het doksaal nodig is om de noodzakelijke werken in kaart te brengen en hieromtrent tot de juiste keuzes te kunnen komen. Zij vernamen dat de gemeente aangaf hier werk van te willen maken, wat positief is.

Om misverstanden te vermijden wil ik daarbij nog verduidelijken: Mocht een eigenaar nalaten noodzakelijke dringende instandhoudingswerken uit te voeren, dan is het echter niet zo dat het agentschap Onroerend Erfgoed een studiebureau of aannemer in hun plaats kan aanstellen. Bij voortschrijdende verwaarlozing of inbreuken tegen de instandhoudingsplicht wordt een dossier uiteindelijk overgedragen aan de afdeling Handhaving (Omgevingsinspectie), waar een handhavingstraject met eventueel gerechtelijke procedure kan opgestart worden.  

 

Meer info over mijn parlementaire vraag over de St-Gorgoniusorgel in Hoegaarden op 30 oktober 2020: https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1631960 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is