Investeren in Vlaams-Brabant

“15 kleinere Vlaams-Brabantse projecten die soms al 8 jaar wachten op een premie, krijgen vandaag de middelen waar ze al zo lang naar uitkijken”, stelt Vlaams Parlementslid Allessia Claes uit Scherpenheuvel-Zichem. “Investeren in onroerend erfgoed is ook investeren in het welzijn van burgers, in nieuwe economische impulsen, in toerisme en werkgelegenheid, in duurzaamheid en nieuwe ontwikkelingskansen in Vlaams-Brabant.”

Herkenbare bakens

Onze Vlaams-Brabantse monumenten, cultureel-historische landschappen en archeologische sites zijn een grote troef voor de regio. Het zijn herkenbare bakens die laten zien waar we vandaan komen en wie we zijn. Ze zijn van belang voor onze toekomst en voor de zoektocht naar wat ons allen bindt. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele: “Door te investeren in erfgoed hebben we impact op de toekomst. We creëren jobs en hedendaagse gebruiksoplossingen voor creatieve industrieën en lokale bedrijven. We zorgen ervoor dat steden en regio’s opleven en dat ambachten niet verloren gaan.”

Ook de toeristische sector vaart er wel bij. “Veel toeristen bezoeken onze streek net omwille van het erfgoed”, gaat Vlaams Parlementslid Claes verder. “Door te investeren in erfgoed zorgen we ervoor dat Vlaams-Brabant een attractieve bestemming is en blijft. De coronacrisis zorgt er bovendien voor dat inwoners die rijkdom aan erfgoed dicht bij huis nog meer waarderen en koesteren. Investeren in erfgoed is ook streven naar sociale duurzaamheid. Erfgoed is functioneel, heeft esthetische waarde en sociale betekenis. Op die manier vormt erfgoed een verbindende factor in gemeenschappen. Het draagt bij tot het welbevinden van mensen.”

2,4 miljoen euro

Minister Diependaele: “In het voorjaar van 2022 voorzie ik 2.370.584,69 euro om 15 Vlaams-Brabantse beschermde monumenten te restaureren. Het gaat over kleinere restauratieprojecten die al enkele jaren op de wachtlijst staan. Het gaat veelal om religieus erfgoed dat zo typerend is in het Vlaamse landschap zoals kerken, maar ook over pastorieën, en onderwijsgebouwen. Stuk voor stuk projecten die Vlaams-Brabant mooier maken.”. Claes vult aan: “Ik ben blij dat minister Diependaele en Vlaanderen blijven investeren in onze provincie en haar prachtige monumenten. Hopelijk zien we snel de resultaten van deze investering.”.

Vlaams-Brabant

     
Meise Sint-Brixiuskerk Plaatsen van verwarming € 53.690,74
Leuven Vml Farmaceutisch Instituut Leercentrum Agora: daken erkers; uitvoering in 2024 € 64.402,51
Pepingen OL Vrouwkerk Bellingen Restauratie orgel € 152.274,32
Opwijk Sint-Pieterskerk Mazenzele Restauratie orgel € 178.382,16
Opwijk* Sint-Pieterskerk Mazenzele Fase II: interieur € 542.106,31
Pepingen Sint-Martinuskerk Grafmonument d'Herbais en zuidtransept € 99.748,16
Lennik Sint-Martinuskerk Fase VI: interieur en loopbruggen € 131.854,10
Asse Sint-Stefanuskerk Mollem Restauratie orgel € 174.128,90
Leuven Sint-Martinuskerk Wilsele Restauratie orgel € 167.620,64
Bierbeek Pastorie H. Kruiskerk Buitenschrijnwerk en pastoriemuur € 123.604,89
Holsbeek Sint-Pieterskerk Sint-Pieters-Rode Restauratie orgel € 216.937,60
Lennik Sint-Kwintenskerk Fase I - lot 2: elektriciteitswerken € 57.377,82
Linkebeek Pastorie Fase 1: dak en gevels € 138.054,93
Aarschot Sint-Antonius-Abtkerk Wolfsdonk Restauratie orgel € 207.358,80
Leuven Grote Aula, Sint-Michielsstraat 5 Gevels en buitenschrijnwerk; uitvoering in 2023 € 63.042,81

[* Disclaimer bij tabel: De restauratieprojecten aangeduid met een * krijgen een premie die groter is dan 250.000 euro. Ze werden geselecteerd omdat ze aansluiten op een ander, kleiner restauratiedossier voor hetzelfde monument. Het is financieel interessanter om stellingen te laten staan en onmiddellijk naar een volgende restauratiefase over te gaan.]