De Individuele Beroepsopleiding (kortweg IBO) is een vorm van werkplekleren waarbij een werkzoekende een opleiding op maat krijgt op de werkvloer. Tijdens de opleiding heeft de cursist recht op een IBO-premie van de VDAB, aanvullend aan en afgestemd op het vervangingsinkomen van de cursist. Aangezien veel ondernemingen door de coronacrisis noodgedwongen moesten sluiten sinds maart, werden ook heel wat individuele beroepsopleidingen stopgezet. De meeste IBO-overeenkomsten (1.645) werden heel vroeg stopgezet (12 maart) en in de maand april kwamen er nog 97 bij.

Tijdelijke premie

De Vlaamse Regering voorziet als gevolg van de coronacrisis een tijdelijke vergoeding, namelijk 70% van het bedrag waar de cursist recht op had op het moment van de stopzetting. De premie zal automatisch worden toegekend aan de getroffen cursist. Vlaams Volksvertegenwoordiger Allessia Claes (N-VA): “Een heropstart van een stopgezette IBO is mogelijk: van zodra de mogelijkheden van de werkvloer dit toelaten kan heropgestart worden voor de resterende duurtijd.”

Snel beterschap

In de periode tussen 12 maart en 31 maart 2020 werden 1.645 Individuele Beroepsopleidingen stopgezet omwille van de coronacrisis, iets meer dan de helft (54%), terwijl iets minder dan de helft (1.372 IBO-cursisten) wel actief bleef op de werkvloer.

In april werden 97 Individuele Beroepsopleidingen, vooral in de secundaire sector (46%), stopgezet omwille van de coronacrisis en op 30 april 2020 waren 1.197 IBO’s lopende. Dat betekent dat er in de maand april 92,5% van de IBO-contracten lopende was. Het goede nieuws is dat er 184 IBO’s opnieuw opgestart werden in april, die eerder door overmacht waren stopgezet.

Naast de vele beëindigingen van de IBO-contracten, werden er in april ook nieuwe IBO-trajecten opgestart, namelijk 361. Dat zijn er wel veel minder dan een jaar eerder in april 2019 (-60%). Toch hoopt Vlaams Volksvertegenwoordiger Allessia Claes dat de cijfers positief blijven evolueren: “Het IBO-systeem zorgt voor een win-winsituatie. Enerzijds biedt het werkgevers opportuniteiten om ‘op maat’ opgeleide arbeidskrachten in te zetten, anderzijds biedt het kansen aan werkzoekenden om zich bij te scholen op de werkvloer en een job te vinden. Ik hoop dat veel Vlaamse bedrijven snel terug op volle capaciteit kunnen draaien en zo ook IBO-overeenkomsten kunnen hernemen of opstarten.”