De Sint-Eustachiuskerk is in zeer slechte toestand. Er vallen brokstukken van de gevel. Uit onderzoek blijkt dat de samenhang van het metselwerk slecht is, waardoor de stabiliteit van het gebouw in het gedrang komt. Daarom wordt nu gestart met restauratiewerken. Er worden beveiligings- en consolidatiewerken uitgevoerd en het 14de-eeuwse gebrandschilderde glas-in-loodraam wordt geconserveerd. Zo wordt de kerk onder andere gestabiliseerd door injectie van de gevels, loshangend pleisterwerk wordt verwijderd en muurschilderingen worden geconserveerd. Ook de altaren en het koorgestoelte worden opgeknapt. Voorlopig behoudt de kerk haar bestemming als kerk. Er wordt nagedacht hoe het monument in de toekomst ook een medegebruik of nevenbestemming kan krijgen.

De Gotische Sint-Eustachiuskerk werd gebouwd tussen 1300 en 1500. Het pronkstuk van de kerk is het laat 14de-eeuwse centrale glasraam in het koor, het oudste in ons land. De kerk werd in 1942 beschermd als monument omwille van haar artistieke, geschiedkundige en oudheidkundige waarden.

Ook Vlaams Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Scherpenheuvel-Zichem Allessia Claes is blij met deze steun. "Voor mij is het erg belangrijk om ons erfgoed te beschermen, zeker in Scherpenheuvel-Zichem. De toestand van de kerk ging al een tijdje snel en zichtbaar achteruit. Sinds de jaren 1980 zijn er verschillende instandhoudingswerken en noodherstellingen uitgevoerd, maar die waren tijdelijk van aard en beperkt in omvang. Ik ben dan ook blij dat met deze subsidie een structurele restauratie kan gebeuren en het erg waardevolle glasraam geconserveerd zal worden."

Meer info: zie in bijlage - Parlementaire vraag (270) restauratiepremie St-Eustachiuskerk Zichem

parlementaire_vraag_over_de_restauratiepremie_sint-eustachiuskerk_zichem.pdf