x

In 2015 maakte minister Weyts bekend dat er een meldpunt gelanceerd werd waar dierenartsen dierenwelzijnsproblemen kunnen signaleren. Dit meldpunt heeft een dubbele bedoeling: enerzijds wordt de ondersteuning van de Vlaamse dierenartsen versterkt, anderzijds wordt er door dit meldpunt heel wat nieuwe gegevens verzameld om gerichter te controleren. Sinds de lancering van dit meldpunt kwamen al meer dan 200 meldingen binnen. Recent werd het meldpunt ook opengezet voor problemen bij katten.

36 meldingen in 2020

In 2020 werden er op het meldpunt 36 meldingen geregistreerd, in twee derde  van de gevallen woonde de eigenaar van de hond in West-Vlaanderen (twaalf meldingen) of in Antwerpen (elf meldingen). In Vlaams-Brabant waren er zes meldingen, in Limburg vier en in Oost-Vlaanderen drie.

“In de meldingen zagen we de laatste jaren een daling, zo waren er in 2016 nog 51 meldingen, in 2019 dertig meldingen, maar vorig jaar zagen we met 36 meldingen terug een lichte stijging. Ofwel zijn er minder gezondheidsproblemen bij pas aangekochte honden, ofwel vinden dierenartsen minder de weg naar dit meldpunt”, stelt Claes.

Te jong verkochte puppy’s

De meest gemelde problemen waren in de eerste plaats puppy’s waarvan de leeftijd niet correct werd meegedeeld door de fokker, gevolgd door parvobesmettingen, een ernstige en zeer besmettelijke ziekte die braken en diarree veroorzaakt, vooral bij jonge honden. Ook stelden de dierenartsen regelmatig kennelhoest vast en werden er vijf meldingen gemaakt over verkoop door niet-erkende fokkers.

Expertise van dierenartsen

Dierenartsen beschikken over een specifieke expertise en herkennen vaak problemen al in een vroeg stadium. Deze expertise kan voor een goed beeld zorgen van eventuele problemen en moeilijkheden.

Het meldpunt kwam dan ook tot stand op basis van overleg met de verschillende dierenartsenverenigingen. Het zijn deze dierenartsenverenigingen die hun leden informeerden over het bestaan van dit meldpunt. “Ik doe graag een oproep aan alle dierenartsen om gezondheidsproblemen bij pas aangekochte honden en katten te blijven doorgeven. Alleen zo kunnen we echt een goed beeld krijgen van gezondheidsproblemen bij deze honden en katten en ook fokkers die zonder erkenning verkopen of die te jonge puppy’s verkopen, op het spoor komen. ”, besluit Claes.