De Romaanse Sint-Pieterskerk in Bertem werd gebouwd in de eerste helft van de elfde eeuw en gerestaureerd in 1935. Sinds 1937 is deze Sint-Pieterskerk al een beschermd monument. Ook de kerkhofmuur en het dodenhuisje op de kerkhofsite zijn beschermde monumenten.

Blijven investeren in Vlaams-Brabants erfgoed

In november 2018 keurde het Agentschap Onroerend Erfgoed het beheersplan goed voor de Sint-Pieterskerk. Op 4 maart 2019 werd het premiedossier voor de restauratie en de buitenaanleg van de Sint-Pieterskerk inhoudelijk goedgekeurd met het geraamd premiebedrag van 730.623,45 euro. “Het is nog niet bekend wanneer deze premie zal toegekend worden, maar ik blijf dit zeker van nabij opvolgen in het Vlaams Parlement. Het is belangrijk dat we blijven investeren in ons Vlaams-Brabants erfgoed.”, stelt Vlaams Volksvertegenwoordiger Allessia Claes. Wel is al geweten dat het premiebedrag in twee schijven zal worden uitbetaald: een eerste deel van 50% bij de aanvang van de werken en de tweede helft van de premie na de uitvoering van de werken. “Enkele eigenaars ondernamen al stappen om een aannemer aan te stellen, maar vooralsnog werden de werken niet uitgevoerd. Het agentschap volgt dit verder op. Als de aanmaning niet tot herstel leidt, zal het agentschap het dossier bezorgen aan de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving om het handhavingstraject verder te zetten.”, vult Claes verder aan.

Ingestorte schuurmuur

In januari 2019 stortte echter een deel van een aanpalende schuurmuur langs de kant van Groenendaal in. Daardoor geraakte enkele graven beschadigd of onder het puin bedolven. Na de instorting van de muur van de schuur verstuurde het Agentschap Onroerend Erfgoed een aanmaning om de schuur en de ommuring aan de straatzijde te herstellen en had het overleg met enkele eigenaars. De schade is er nog steeds en dit werd inmiddels een complexe kwestie omwille van een gerechtelijke procedure.

Voorzitter Joris Fonteyn van N-VA Bertem sluit hierbij aan: “Het is positief dat er gelden worden vrijgemaakt voor de restauratie van de Sint-Pieterskerk in Bertem. Wij hopen dan ook dat de werken op korte termijn kunnen worden aangevat. Ik kaartte de problematiek van de ingestorte muur langs het kerkhof al meermaals op de gemeenteraad aan, maar daar lijkt voorlopig helaas weinig te bewegen.”.