Onderzoeken hebben al meermaals uitgewezen dat werk voor ex-gedetineerden essentieel is voor een geslaagde re-integratie in de samenleving. Daarom lanceerde de VDAB in 2001 het programma ‘uit de bak, aan de bak’, een campagne in de gevangenissen die focust op talentontwikkeling en werk.

Het programma slaat een brug tussen de gevangenis en de arbeidsmarkt. Een detentieconsulent bereidt samen met elke gedetineerde die instapt en die binnen afzienbare tijd de gevangenis mag verlaten een traject naar werk voor. Zo biedt het programma gedetineerden een beter toekomstperspectief. “Met het ‘aan de bak-programma’ willen we gedetineerden op weg helpen naar een gepaste job. Na een grondig onderzoek van hun mogelijkheden en behoeften wordt een stappenplan naar een job uitgestippeld.” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Allessia Claes (N-VA) daarover.

Uit het antwoord op een parlementaire vraag van Claes aan Minister van Werk Crevits (CD&V) blijkt dat het grootste deel van de arbeidsbegeleiding gebeurt bij gedetineerden die kortgeschoold zijn. “In verschillende beroepen schreeuwen de werkgevers om personeel. We zien dat gedetineerden er vaak voor kiezen om een opleiding tot lasser, magazijnmedewerker of professionele schoonmaaktechnieker te volgen.”

Ook werden een kleine 100 gedetineerden die ouder dan 50 jaar zijn begeleid naar werk. “Gedetineerden ervaren sowieso al heel wat drempels op de arbeidsmarkt. 50-plussers ervaren door hun leeftijd vaak een extra drempel. Ik vind het dan ook erg positief dat zij niet vergeten worden”, aldus Claes.

“Met deze cijfers zijn we op de goede weg, maar er is nog een lange weg af te leggen.”, vult Claes aan. “Er zijn ongeveer 10.000 gedetineerden en elke dag komen er ongeveer 50 mensen vrij in België, dat zijn ongeveer 18.000 vrijlatingen per jaar. Het is duidelijk dat slechts een minderheid van de gedetineerden deelneemt aan het “aan de bak”-programma.” Vooralsnog is het onduidelijk of de mensen die dit programma volgen gemakkelijk een job vinden. “Dat willen we verder onderzoeken en opvolgen in het parlement”, besluit Claes.