In het kader van de zesde staatshervorming van 2011 bleef de Senaat helaas bestaan. Wel werd beslist om de Senaat niet meer rechtstreeks te laten verkiezen, maar te laten aanduiden door de fracties in de deelstaatparlementen. Zij moeten ‘deelstaatsenatoren’ afvaardigen.

De Senaat telt 29 Nederlandstalige deelstaatsenatoren. De N-VA moet 8 deelstaatsenatoren aanduiden. Onze fractie in het Vlaams Parlement verkoos daarvoor Karolien Grosemans, Philippe Muyters, Allessia Claes, Maaike De Vreese en Freya Perdaens, Andries Gryffroy, Nadia Sminate en Karl Vanlouwe. De laatste drie waren reeds deelstaatsenator. Allessia Claes, Maaike De Vreese en Freya Perdaens daarentegen zijn niet enkel nieuw in het Vlaams Parlement maar ook in de Senaat.

De deelstaatsenatoren combineren hun mandaat in het Vlaams Parlement met hun zitje in de Senaat – waarvoor ze overigens niet vergoed worden – en mogen geen lokaal uitvoerend mandaat bekleden.

Fractieleider Matthias Diependaele: “We zijn nu eenmaal verplicht mensen af te vaardigen naar deze assemblee. Maar het valt te verwachten dat ze daar eerder de overbodigheid van deze instelling zullen ervaren dan de meerwaarde ervan.”

De N-VA mag ook één senator coöpteren. Daarover beslist de partijraad vanavond.