828 gedetineerden begeleid naar werk in 2022, maar ‘nood aan betere analyse van resultaten’

Door Allessia Claes op 12 februari 2023, over deze onderwerpen: Justitie
Allessia Claes

In 2022 verkenden 828 gedetineerden de arbeidsmarkt door het “aan de bak”-programma. Het project van de Vlaamse overheid begeleidt gedetineerden naar werk met het oog op hun re-integratie in de maatschappij. Vlaams Parlementslid Allessia Claes is hoopvol: “We moeten alle talenten maximaal benutten en zo veel mogelijk mensen aan de slag krijgen. Het “aan de bak”-programma helpt gedetineerden voor de re-integratie via werk. Maar, het effect ervan kennen we niet. Door een gebrek aan data kunnen we geen analyse maken van de resultaten.”

Onderzoeken hebben al meermaals uitgewezen dat werk voor ex-gedetineerden essentieel is voor een geslaagde re-integratie in de samenleving. Daarom lanceerde VDAB in 2001 een campagne in de gevangenissen die focust op talentontwikkeling en werk.

Brug tussen gevangenis en arbeidsmarkt

Het programma slaat een brug tussen de gevangenis en de arbeidsmarkt. Een detentieconsulent bereidt samen met de gedetineerde die binnen afzienbare tijd de gevangenis mag verlaten een traject naar werk voor. “Met het ‘aan de bak-programma’ willen we gedetineerden op weg helpen naar een gepaste job en een toekomstperspectief. Na een grondig onderzoek van de mogelijkheden en behoeften wordt een stappenplan naar een job uitgestippeld”, zegt Allessia Claes.

Gebrek aan data

“We weten echter alleen wie instroomt. Door een gebrek aan data kunnen we de resultaten niet in kaart brengen. VDAB mag immers geen strafrechtelijke gegevens verwerken. Het is onbegrijpelijk dat gegevens niet beschikbaar worden gesteld om de resultaten in kaart te brengen en de effecten te analyseren,” stelt Claes. “Zo is een evidence based-beleid onmogelijk.”

Smeken om personeel

Uit het antwoord op een parlementaire vraag van Allessia aan Minister van Werk Jo Brouns (cd&v) blijkt dat het grootste deel, of 623 van de 828 personen, van de arbeidsbegeleiding gebeurt bij kortgeschoolde gedetineerden. “In verschillende beroepen smeken werkgevers om personeel. We zien dat gedetineerden er vaak voor kiezen om een opleiding tot hulpkok, dakwerker, professionele schoonmaaktechnieker of wegenwerker te volgen. Maar ook werkplekleren, zoals individuele beroepsopleidingen waarbij ze een stage volgen in een bedrijf met het oog op een vaste tewerkstellingen, zijn in trek.”

50-plussers

Ook werden een kleine 112 gedetineerden ouder dan 50 jaar begeleid naar werk. “Gedetineerden ervaren sowieso al heel wat drempels op de arbeidsmarkt. 50-plussers ervaren door hun leeftijd vaak een extra drempel. Ik vind het dan ook erg positief dat zij niet vergeten worden”, aldus Claes.

Onbenut potentieel

“Met deze cijfers zijn we op de goede weg, maar er is nog heel wat onbenut potentieel”, besluit Allessia Claes. “Er zijn ongeveer 10.000 veroordeelde gedetineerden en elke dag zijn er 45 invrijheidstellingen, dat zijn ongeveer 16.500 vrijlatingen per jaar.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is