In Aarschot werd in 1655 langs de huidige Gasthuisstraat een kloostergebouw met kapel opgetrokken waarin tegenwoordig het Aarschots Cultureel Centrum Het Gasthuis gevestigd is. In 1767 werd in de vleugel langs de Gasthuisstraat de nog bestaande apotheek ingericht. Sinds 7 juni 1994 is het Sint-Elisabethgasthuis, inclusief de apotheek, geklasseerd als beschermd monument. In januari 2019 ontving de Stad Aarschot de schriftelijke goedkeuring van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed om deze apotheek te restaureren. Sindsdien staat deze site op de wachtlijst voor het ontvangen van subsidie van de Vlaamse Overheid. 

Vlaams Volksvertegenwoordiger Allessia Claes is tevreden met deze subsidie. “Het is belangrijk dat we ons Vlaams erfgoed, zeker hier in het Hageland, beschermen. We wonen in een regio met heel veel geschiedenis, het is dan ook van het grootste belang dat we ons erfgoed koesteren. Ik zal dit dossier dan ook blijven opvolgen de komende jaren. ”

“Eind 2018 besloot Aarschot om een erfgoedpremie aan te vragen bij de Vlaamse Overheid. We willen Aarschot en haar geschiedenis in de markt blijven zetten, voor bezoekers, maar ook zeker bij onze eigen inwoners”, besluit Schepen van toerisme Annick Geyskens.