Vlaming is gevoeliger voor dierenleed

Los van coronajaar 2020, waar er sowieso minder inbeslagnames waren, zien we een stijgende trend in de cijfers. “Dat betekent echter niet meteen dat het aantal gevallen van dierenmishandeling toeneemt. De gevoeligheid en aandacht voor dierenleed is de laatste jaren sterk gegroeid. Dat is een positieve evolutie die ervoor zorgt dat er meer meldingen, controles en dus ook inbeslagnames gebeuren”, zegt Allessia Claes.

Kordaat beleid blijft nodig

Vlaanderen investeerde ook fors in de Dienst Dierenwelzijn en de bijhorende inspectiediensten, onder meer door extra personeel en dus inspecteurs op het terrein aan te werven. Toch blijft voor Allessia Claes een kordaat dierenwelzijnsbeleid absoluut nodig. “Elke inbeslagname van een dier omwille van inbreuken tegen het dierenwelzijn is er eentje te veel. Daarom verhoogde Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts recent ook de straffen voor dierenmishandeling fors. Wie niet horen wil, moet  voelen”, besluit Allessia Claes.

Onderwerpen