Vooral pluimvee en honden

Pluimvee (1854) en honden (1248) werden in 2021 veruit het meest in beslag genomen, gevolgd door de siervogels (867) en de kleine herkauwers (668). Van deze 7.261 inbeslaggenomen dieren werden er uiteindelijk 617 herenigd met hun eigenaar en werden er 151 geëuthanaseerd of naar het slachthuis gebracht.  

Top 14 inbeslaggenomen dieren in 2021
Diersoort Aantal

1. Pluimvee

1.854

2. Hond

1.248
3. (Sier)vogel 867
4. Kleine herkauwer 668
5. Konijn 601
6. Kat 575
7. Knaagdier 541
8. Reptiel 361
9. Rund 231
10. Paard/Pony/Ezel 136
11. Vissen 93
12. Fretten 37
13. Varkens 35
14. Roofvogels 11

Gevoeliger voor dierenleed

Omwille van de coronacrisis zagen we in 2020 een sterke daling van het aantal in beslag genomen dieren. In 2021 zien we echter dat de stijgende trend van de vorige jaren opnieuw doorzet. “Deze stijging doorheen de jaren betekent daarom niet direct dat het aantal gevallen van dierenmishandeling toeneemt”, verduidelijkt Claes. “De gevoeligheid en aandacht voor dierenleed is de laatste jaren sterk gegroeid. Dat is een positieve evolutie die ervoor zorgt dat er meer meldingen, controles en dus ook inbeslagnames gebeuren.”

“Heel wat burgers zijn begaan met het dierenwelzijn in Vlaanderen. Vaak melden bezorgde Vlamingen problematische en soms schrijnende situaties van dierenverwaarlozing of - mishandeling aan politiediensten of de Dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse Overheid. Deze dienst geldt als meldpunt en voert tevens controles uit. In deze Dienst Dierenwelzijn en de bijhorende inspectiediensten werd de laatste jaren fors geïnvesteerd, onder meer voor het aanwerven van 11 nieuwe krachten, wat het totaal op 45 personeelsleden brengt. De grote meerderheid zijn inspecteurs op het terrein .”, stelt Claes.

Meer dan 600 inbeslagnames per maand

7.261 inbeslagnames in 2021, dat betekent gemiddeld 605 inbeslagnames per maand. Zorgwekkend, vindt Claes. Voor het Vlaams Parlementslid blijft een kordaat dierenwelzijnsbeleid absoluut nodig. “Elke inbeslagname van een dier, omwille van inbreuken tegen het dierenwelzijn, is er eentje te veel. Daarom verhoogde Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts recent ook de straffen voor dierenmishandeling fors. Wie dieren mishandelt of verwaarloost, kan voortaan tot 5 jaar gevangenisstraf krijgen, of zelfs 10 jaar in geval van recidive. Tevens werden de boetes verhoogd. Dit moet ontradend werken en het valt te hopen dat het aantal inbeslagnames op termijn terug daalt. Alleszins geldt: wie niet horen wil, moet voelen.”, besluit Claes.  

Onderwerpen