Volgens de jaarlijkse Barometer Energiearmoede van de Koning Boudewijnstichting zou 41 procent van de bijna 300.000 huishoudens die een sociale woning huren, in energiearmoede leven. Het zijn vooral vrouwen, eenoudergezinnen en ouderen die het extra moeilijk hebben. Het rapport van de Koning Boudewijnstichting stelt dat sociale woningen te energie-intensief zijn. Naast de vraag naar extra middelen pleit de Koning Boudewijnstichting er ook voor om de sociale huurders meer te betrekken bij renovatieprojecten en hen meer te begeleiden bij hun energieverbruik.

In een eerste reactie stelde de Minister dat Vlaanderen deze legislatuur 4,5 miljard euro zal investeren in sociale huisvesting en dat bijna de helft daarvan gaat naar de renovatie en het vervangen van sociale huurwoningen. Deze problematiek en het rapport hierover van het Rekenhof werd ook al meermaals besproken in de commissie Wonen. We hebben het rapport van het Rekenhof besproken. De Minister heeft toen ook duidelijk aangegeven dat hij zich grotendeels kan vinden in dit rapport en lichtte ook toe dat de nodige voorbereidingen werden getroffen om nieuwe doelstellingen te bepalen voor de periode na de realisatie van het bindend sociaal objectief, de periode vanaf 1 januari 2026. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de doelstellingen van het woonbeleidsplan, in het bijzonder op het vlak van energie, tegen 2050.

De Minister is ook bezig met een financieel meerjarenplan. Het was ook de bedoeling om de haalbaarheid van die doelstellingen te realiseren en te garanderen en dat de renovatiestrategie opgesteld wordt in nauw overleg met de sector.

Bekijk hieronder de gehele actuele vraag:

Onderwerpen