We stellen ons amper de vraag als we onze laptop of onze smartphone moeten updaten, maar als het gaat over onze competenties, blijkt dat minder evident. In een snel evoluerende wereld met innovatieve ontwikkelingen eroderen onze vaardigheden en onze competenties zeer snel. Wie op dit moment stilstaat, gaat namelijk achteruit. Het is daarom ook noodzakelijk om onze werkzoekenden en onze werknemers voor te bereiden en te wapenen voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Het beste middel daarvoor, het beste instrument, is investeren in opleidingen.

Die leercultuur versterken, dat is niet enkel een prioriteit voor deze Vlaamse Regering. Ook de Europese Commissie wil het levenslang leren een boost geven. Recent spraken de Europese leiders af om het aantal volwassenen dat deelneemt aan een opleiding, op te trekken tot 60 procent. En nog onlangs heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan aan de lidstaten om een leerrekening uit te werken.

In het Vlaamse regeerakkoord wordt een individuele leer- en loopbaanrekening voorzien. De VIONA-studie (Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering) daarover heeft ook al verschillende soorten scenario's uitgewerkt. Nu is het eigenlijk de bedoeling om het concept verder uit te werken.

Ik vroeg de minister of ze al een tipje van de sluier kon oplichten over die individuele leer- en loopbaanrekening in Vlaanderen en hoe er rekening wordt gehouden met het Europese voorstel.

Bekijk hieronder de de gehele actuele vraag: