De kotencultuur in Vlaanderen behoort bijna tot ons immaterieel erfgoed. Elke zondagavond gaan er honderdduizendenstudenten naar hun kot en elke vrijdag gaan z,e al dan niet met vuile was, terug naar huis. In Leuven, waar ik zelf op kot zat, gaat het alleen al over meer dan 42.000 kotstudenten. Kotstudenten die het alsmaar moeilijker hebben om nog een goed en betaalbaar kot te vinden.

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) kwam deze week naar buiten met 25 aanbevelingen voor de Vlaamse regering om het tekort aan studentenhuisvesting in onze studentensteden aan te pakken. Zij stellen dat er een kloof dreigt op de kotenmarkt, niet alleen voor kansarme studenten, maar ook voor studenten uit de middenklassengezinnen. Studenten die niet op zoek zijn naar een luxekot en voor wie pendelen niet altijd een optie is.

De VVS halen verschillende oplossingen aan zoals fiscale maatregelen in het voordeel van de eigenaars van zogenaamde basiskoten, de bouw van studentendorpen buiten de studentensteden of een kotlabel. In De Morgen stelde de Minister dat deze problematiek op een recent Vlaams Overlegplatform Studentenhuisvesting reeds besproken werd en dat hij de partijen in de komende weken opnieuw bij elkaar zal brengen voor verder overleg.

Claes vroeg aan minister Diependaele hoe hij de aanbevelingen van de VVS evalueert en wat hij ter zake ondernemen?

Bekijk hieronder de gehele actuele vraag: 

Onderwerpen