Opleidingscheques zijn op dit moment mogelijk voor de blended opleidingen, een mix van contact- en afstandsleren met een digitale component, maar niet voor opleidingen zonder contact en ondersteuning van de lesgever. Hierin ziet Claes graag verandering komen: “2021 moet het jaar van de opleiding worden en de start van de ‘learning twenties’. Daarom moet het gebruik van de opleidingscheques zo breed mogelijk worden ingezet en opengesteld worden naar alle digitale opleidingen”, stelt Claes.

Claes ondervroeg Minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) over het gedaalde aantal opleidingsuren in 2020. Volgens een analyse van sociaal secretariaat Securex volgden werknemers maar liefst 40% minder opleidingsuren. De grootste daling zien we in de maanden april en mei, toen er veel opleidingen werden geannuleerd of moesten doorgaan in hybride of volledig digitale vorm als gevolg van het coronavirus. De maanden erna zagen we een enorme veerkracht, creativiteit en flexibiliteit en opleidingsvertrekkers die alles uit de kast haalden om de digitale omslag te maken. “In een crisis merk je dat veranderingsprocessen die anders misschien jaren zouden duren, nu op een aantal weken en maanden succesvol worden doorgevoerd. Acht op de tien opleidingsverstrekkers hebben zo op korte termijn een digitaal aanbod uitgewerkt”, stelt Claes.

Vlaanderen zal alle opleidingsincentives zoals het Vlaams opleidingsverlof en de opleidingscheques integreren in de leer- en loopbaanrekening. Daarvoor kijkt men ook over het muurtje naar de buurlanden zoals Frankrijk (compte personnel de formation) en Nederland (STAP-budget). De bedoeling is om het beste uit beide werelden te koppelen. De minister werkt de komende maanden de visienota uit. “De individuele leer- en loopbaanrekening is ontzettend belangrijk om de leercultuur in Vlaanderen een boost te geven. Enkel zo kunnen we meer Vlamingen ondersteunen en motiveren om de stap te zetten naar het levenslang leren”, besluit Allessia Claes.