In de meeste Europese hoofdsteden groeit de arbeidsmarkt namelijk sneller dan in de rest van het land. Dat blijkt uit de recentste editie van de European Jobs Monitor. De studie inventariseerde de arbeidsmarkt van negen Europese lidstaten en vergeleek de evolutie van de arbeidsmarkt in de hoofdsteden ten opzichte van andere regio’s. Uit de studie blijkt dat de concentratie van werkgelegenheid rond de Europese hoofdsteden in de afgelopen jaren sterk toeneemt. Hoofdsteden profiteren dus meer van de groei van de dienstensector en de globalisering, dan andere regio’s.

Opvallend waren de cijfers voor België, waar we afwijkende resultaten zien. Uit de bevindingen bleek namelijk dat de werkgelegenheidsgroei in het Brussels Gewest en de provincie Antwerpen sterk afwijkt van de groei in de rest van het land. In deze twee regio’s kwamen er meer hoog- en laagbetaalde banen bij dan gemiddeld in Europa, en minder middenklassejobs. Dit in tegenstelling tot andere regio’s zoals Oost- en West-Vlaanderen, waar het aantal middenklassejobs juist bovengemiddeld steeg.

Reden genoeg voor Allessia om de minister te ondervragen tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Benieuwd naar het antwoord? Herbekijk het filmpje hieronder:

Start video