38 meldingen in 2018, 30 meldingen in 2019

Dankzij het meldpunt voor dierenartsen kan Vlaanderen jaarlijks in kaart brengen hoeveel honden er werden verwaarloosd, welke vorm van verwaarlozing of mishandeling, e.a. Dierenartsen beschikken over een specifieke expertise en herkennen problemen reeds in een vroeg stadium. Initieel was het de bedoeling om dit meldpunt uit te breiden naar andere diersoorten, maar uit het antwoord van de minister blijkt dat er momenteel geen plannen zijn voor deze uitbreiding.

Het hoogst aantal meldingen kwamen in 2016 met 51 klachten. In 2019 werden er nog 30 meldingen doorgegeven van hondenmishandeling of -verwaarlozing, via het centraal meldpunt. Dat zijn er 8 minder dan in 2018. “Ondanks herhaalde pogingen om dierenartsen te motiveren blijft het aantal meldingen de laatste drie jaren op hetzelfde niveau.”, stelt A. Claes.

Klachten bij honden

In bijna de helft van de gevallen was de verkoper van de hond gevestigd in de provincie West-Vlaanderen, gevolgd door de provincie Antwerpen. De meest voorkomende klachten bij honden hebben betrekking op: honden waarvan vermoed werd dat ze jonger waren dan vermeld in het paspoort, zieke honden, honden met parasitaire aandoeningen, honden die ondervoed waren, honden die door klanten bij hun dierenarts werden aangeboden zonder Europees paspoort en/of niet geregistreerd waren in de databank, honden die werden verkocht zonder garantiecertificaat, honden die niet of onvoldoende gevaccineerd werden.

"Ik doe een oproep aan alle dierenartsen om gezondheidsproblemen bij pas aangekochte honden te blijven signaleren via dit centraal meldpunt. Alleen zo kunnen we een goed beeld krijgen van gezondheidsproblemen bij honden, verwaarlozing en/of mishandeling, maar ook om fokkers die zonder erkenning verkopen of die te jonge puppy’s verkopen, op het spoor te komen.”, besluit A. Claes.