w

In 2020 waren er gemiddeld 21.319 personen tewerkgesteld in de maatwerkbedrijven in Vlaanderen. De gemiddelde bezettingsgraad, dat is het aantal werknemers ten aanzien van de toegekende plaatsen, in 2020 was 92 procent.

Bij de maatwerkbedrijven werd eveneens gebruik gemaakt van de tijdelijke werkloosheid. In 2020 waren iets meer dan 13.000 werknemers of 62 procent minstens één dag tijdelijk werkloos. Gemiddeld was een doelgroepmedewerker ongeveer 31 dagen tijdelijk werkloos. ‘Deze cijfers tonen aan dat zelfs in deze uitdagende omstandigheden de werknemers aan de slag konden blijven. Belangrijk is dat de medewerkers niet aan hun lot werden overgelaten. Tal van werkgevers namen initiatief om de band met de tijdelijk werklozen te onderhouden’, geeft Claes aan.

Veerkracht

De coronacrisis betekende ook voor de maatwerkbedrijven een enorme uitdaging. Mede dankzij de steunmaatregelen van de Vlaamse regering zocht men oplossingen om in veilige omstandigheden te heropenen en nieuwe opdrachten aan te trekken. Zo schakelden sommige bedrijven tijdelijk over op de productie van bijvoorbeeld mondmaskers of spatschermen. Ook zijn er maatwerkbedrijven ondertussen begonnen met het verpakken van coronasneltesten.

‘2020 toonde eveneens de kwetsbaarheid van onze productieketen en goederenstromen. Voor bepaalde diensten en producten zochten ondernemingen het dichter bij huis. Zo ontstonden heel wat boeiende samenwerkingen tussen maatwerk- en reguliere bedrijven. De maatwerkbedrijven toonden een enorme veerkracht om de activiteiten aan te passen. Deze goede praktijken moeten we de komende maanden en jaren nog meer in de verf zetten’, stelt Claes hoopvol vast.

Vergrijzing

Een kwart van de doelgroepmedewerkers is tewerkgesteld in de provincie Antwerpen en een kwart in West-Vlaanderen. 20 procent is tewerkgesteld in Oost-Vlaanderen, 17 procent in Vlaams-Brabant en 12 procent in Limburg. 47 procent van de doelgroepmedewerkers is tussen de 25 en de 54 jaar en 8 procent jonger dan 25 jaar. ‘Opvallend is de vergrijzing. Maar liefst 44 procent is 55 jaar of ouder. Nu de klemtoon meer dan ooit ligt op uitstroom naar een baan in de reguliere economie vormt dit ontegensprekelijk een enorme uitdaging’, besluit Claes.