Het coronacrisis heeft een invloed op de perceptie op de loopbaan en de jobs van morgen. Een studie van Acerta toont aan dat meer dan 6 op de 10 werknemers vreest dat hij of zij de komende 5 jaar niet langer bij de huidige job zal passen. Uit het onderzoek blijkt dat het vertrouwen van de werknemers daalt in de toekomst. Opvallend is dat werknemers inspanningen leveren om de inzetbaarheid op peil te houden of te verhogen. Maar liefst 1 op 3 schoolt zichzelf bij om mee te kunnen.

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat werknemers deze situatie accepteren en de nood aan actie inzien. Inzicht is een belangrijke eerste stap om over te gaan tot actie. Het eigenaarschap/ownership van de ‘leergoesting’ moet vooral liggen bij het individu. Men heeft de verantwoordelijkheid om zich voor te bereiden op de jobs van de toekomst. We mogen hen niet aan hun lot overlaten

De minister kondigde het volgende decennium aan als ‘the learning twenties’. ‘Opleiden, opleiden en opleiden’ wordt het ‘mantra’ van de komende jaren. Eigen aan een mantra is, dat hoe meer je het herhaalt, hoe groter het effect en de impact ervan zal zijn. Dus we moeten het blijven herhalen. De minister heeft heel wat plannen. Er wordt een platform uitgebouwd en een onderzoek wordt uitgeschreven met de focus op een strategie om de leergoesting te verhogen.

Bekijk hieronder de gehele actuele vraag:

Start video