Op 23 april 2023 installeerden de Azerbeidzjaanse autoriteiten een controlepost in de Lachin-corridor, bij de Hakari-brug – in het gebied, dat valt onder de Russische vredesmissie. Dit is een grove schending van de staakt-het-vurenverklaring, die op 9 november 2020 werd overeengekomen. Opnieuw toont Azerbeidzjan hiermee haar aanhoudende beleid van etnische zuiveringen tegen de inheemse Armeense bevolking van Nagorno-Karabach.


Sinds 12 december 2022 heeft Azerbeidzjan, onder het valse voorwendsel van milieuactivisme, diezelfde Lachin-corridor geblokkeerd. Deze doorgang is voor Nakorno-Karabach de enige contactlijn met de buitenwereld. De afsluiting hiervan heeft een serieuze humanitaire crisis veroorzaakt voor 120.000 Armeniërs, waaronder 30.000 kinderen.


Zelfs na de bindende uitspraak van het Internationaal Gerechtshof daartoe heeft Azerbeidzjan de corridor niet gedeblokkeerd. Door de corridor afgesloten te houden, heeft Azerbeidzjan voorts gehandeld tegen de essentie van verschillende resoluties die onder meer zijn aangenomen door het Europees Parlement, waarin Azerbeidzjan wordt aangespoord om de Lachin-corridor onmiddellijk te openen.
Op 23 april heeft het US State Department haar ernstige zorgen geuit over het feit dat "Azerbeidzjan door de plaatsing van een controlepost op de Lachin-corridor de pogingen om vertrouwen in het vredesproces te wekken ondermijnt."


Ik veroordeel de plaatsing van de controlepost door Azerbeidzjan in de Lachin-corridor ten zeerste. Deze leidt tot een verergering van de humanitaire crisis in Nagorno-Karabach en een verslechtering van de fragiele veiligheid in de regio. Hierbij roepen we de Azerbeidzjaanse regering op om:

  • haar verplichtingen na te komen, onmiddellijk de Lachin-corridor te openen,
  • de controlepost zo spoedig mogelijk te verwijderen,
  • een einde te maken aan het vijandige beleid tegen de inheemse Armeense bevolking van Nagorno-Karabach; en
  • op te treden als een verantwoordelijk lid van de internationale gemeenschap.