Leren op afstand via een online platform raakt meer en meer ingeburgerd. Vaak wordt er geopteerd voor een combinatie van contactleren en afstandsleren via e-learning, webinars of digitale communicatiemiddelen. Alle VDAB-opleidingen bevatten componenten van digitaal leren, zowel voor, tijdens als na de opleiding. De VDAB focust daarbij op 3 sporen: de uitbouw van digitaal leren, de combinatie van contact- en digitaal leren en de ontwikkeling van digitaal cursusmateriaal of ondersteunende leerbronnen.

75% van het aanbod wordt vanop afstand begeleid en de vragen van de cursisten worden binnen de 24 uur beantwoord. Sinds december 2019 kan dat ook in realtime via chat.

Van alle cursisten die een online cursus hebben gestart voltooit ongeveer 70% de opleiding.

Het digitaal leren bij de VDAB zit duidelijk in de lift. Het is een bewuste keuze van de VDAB om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de bijscholing- om omscholingsbehoeften van zowel werknemers als werkzoekenden. Het gebruik zal de komende jaren verder toenemen. De VDAB investeert immers sterk in het updaten en het uitbreiden van het aanbod.

Er is een gebrek aan leercultuur in Vlaanderen. Slechts 8,7% van de Vlamingen tussen 25 en 64 jaar oud neemt regelmatig deel aan een formele opleiding. Daarmee scoort Vlaanderen onder het EU-gemiddelde. Belangrijke drempels voor het volgen van een opleiding zijn het tijdstip van de opleiding en de combinatie met het gezin. ‘Dat moet anders. In een kennismaatschappij is levenslang leren noodzakelijk. Vandaar moeten we de cultuur van levenslang leren bevorderen en de leerbereidheid stimuleren door drempels weg te werken’, geeft Allessia Claes aan. ‘Afstandsleren biedt flexibiliteit en werkt deze knelpunten weg. Digitale leermodules zijn ten allen tijde raadpleegbaar, de cursist hoeft zich niet te verplaatsen en kan op eigen ritme de talenten maximaal ontplooien’.