Uit het regeerakkoord leren we dat de Vlaamse Regering aan de Vlamingen voldoende ondersteuning wil bieden om hun loopbaan in eigen handen te nemen. Om deze ambitie kracht bij te zetten, wil ze o.a. opleidingsinstrumenten aanreiken om levenslang leren op en naast de werkvloer mogelijk te maken. Een opmerkelijke ambitie is om een Platform Levenslang Leren op te richten waarin zowel het beleidsdomein Werk als Onderwijs wordt betrokken.

Allessia Claes besloot dat het tijd werd om minister van Werk Crevits te ondervragen over haar intenties rond levenslang leren bij zowel werkzoekenden als werkenden. Benieuwd naar het antwoord van de minister? Bekijk dan hieronder het debat:

Start video