L

Wat is de loopbaancheque?

Werknemers met ten minste zeven jaar werkervaring hebben om de zes jaar recht op 7 uur loopbaanbegeleiding bij een erkend loopbaancentrum waar de loopbaanbegeleider via een aantal gesprekken en oefeningen inzichten aanreikt aan om loopbaankeuzes te maken en een stappenplan uit te tekenen. De werknemer betaalt 40 euro per cheque en de Vlaamse overheid past de rest van het bedrag bij. Dat komt neer op ongeveer 640 euro voor de eerste loopbaancheque en 470 euro voor de tweede.

Loopbaancheques in dalende lijn

Het aantal toegekende loopbaancheques daalde in 2020 met 35 procent ten opzichte van 2019. In 2020 werden namelijk 25.897 loopbaancheques toegekend. Het jaar voordien waren dat er nog 42.778. Tijdens de eerste vijf maanden van 2021 werden reeds 13.921 cheques uitgereikt. Een stevige inhaalbeweging is dus nodig om terug aan te knopen bij de cijfers van 2019. In 2019 besteedde de Vlaamse overheid in totaal 27,35 miljoen euro. In 2020 werd dit bedrag bijna gehalveerd naar 14,39 miljoen euro.

Sinds 1 januari 2020 kunnen alleen werknemers met ten minste zeven jaar werkervaring beroep doen op de loopbaancheque. Deze hervorming sluit nauw aan bij de doelstelling van de maatregel. Om te reflecteren over de eigen loopbaan is het immers belangrijk dat men ervaring heeft opgebouwd.“De bijkomende voorwaarde kan een deel, maar zeker niet de volledige oorzaak zijn. Om het tij te keren moet er op verschillende sporen worden gewerkt. Zo moet er een tandje worden bijgestoken om de kwaliteit te versterken en het aanbod extra in de verf te zetten en te promoten”, stelt Allessia Claes.

Sensibiliseren

Werkbaar werk is een enorme uitdaging en de coronacrisis heeft dat verder op scherp gesteld. Wie tijdelijk werkloos werd, stelde zich vragen over de job en zijn of haar toekomst. Tevens werden werknemers verplicht om meer te telewerken. Naast de tal van voordelen zijn er echter ook aandachtspunten zoals het verstoorde evenwicht tussen werk en privé of de afstand met de werkvloer en de collega’s. “In deze context zijn loopbaanbegeleiding en de loopbaancheques uitstekende instrumenten voor werknemers om preventief de positie te versterken, te reflecteren en de loopbaan in eigen handen te nemen. Vandaar is het belangrijk dat Vlaanderen zich inzet om de Vlamingen te sensibiliseren om gebruik te maken van de loopbaancheque”, besluit Claes.