Niet-actieven naar de arbeidsmarkt lokken

120.000 mensen extra aan het werk: het is dé belangrijkste ambitie van deze Vlaamse Regering. Om dat doel te bereiken, moeten alle beschikbare talenten en competenties maximaal ingezet worden. In de eerste plaats zijn dat werkzoekenden en jong afgestudeerden. Maar ook mensen die enige tijd niet actief zijn geweest, moeten opnieuw betrokken worden. Door het systeem van de loopbaancheques ook voor hen open te stellen, bieden de hoofdindieners van de resolutie Philippe Muyters, Axel Ronse en Allessia Claes aan de regering een instrument om hen op een laagdrempelige manier opnieuw richting arbeidsmarkt te lokken.

Loopbaan in andere richting duwen

Een loopbaancheque kost de gebruiker 40 euro, waarmee hij of zij vier uur loopbaanbegeleiding kan volgen op de private markt en daardoor zicht kan krijgen op hoe talenten en competenties ingezet of bijgewerkt kunnen worden. Bij introductie was het systeem bedoeld voor werknemers die na verloop van tijd hun loopbaan in een andere richting wilden sturen. Met succes: in de afgelopen zes jaar gebruikten maar liefst 156.408 werden gebruikt. De Vlaamse Regering voerde intussen twee aanpassingen door aan het systeem: werknemers moeten voortaan zeven jaar werkervaring hebben en met de tweede loopbaancheque kan 3 uur loopbaanbegeleiding opgenomen worden in plaats van vier uur.

Waarde op de arbeidsmarkt

Om de voorwaarden gelijk te trekken met die voor werkenden, gaat het in het voorstel van Muyters, Ronse en Claes om mensen die minstens vier jaar gewerkt hebben, drie jaar niet actief waren en ook geen uitkering hebben ontvangen. “Het gaat om een divers publiek,” zegt Vlaams Parlementslid Philippe Muyters. “Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen die besloten hebben een tijdje de zorg voor kinderen of ouders op zich te nemen en na verloop van tijd beslissen om terug een job te zoeken. Vaak weten zij niet goed hoe ze dat moeten aanpakken en kan professionele hulp net dat duwtje in de rug zijn om hen te doen beseffen wat ze wel nog waard zijn op de arbeidsmarkt.”

Kwaliteit loopbaanondersteuning bewaken

Vlaams Parlementslid Axel Ronse gelooft ook in het potentieel van de loopbaancheques en wil dat het systeem kwalitatieve loopbaanondersteuning blijft garanderen: “De loopbaancheques hebben voor een nieuwe markt in de loopbaanbegeleiding gezorgd. Iedereen vindt dichtbij huis tegenwoordig een organisatie die loopbaanbegeleiding aanbiedt. Dat is een goede zaak, maar we moeten ook waken dat overal voldoende kwaliteit geboden wordt. Daarom vragen we aan de Vlaamse Regering of zij een systeem van kwaliteitsbewaking kan uitwerken.”

Iedereen heeft talenten

Voor Vlaams Parlementslid Allessia Claes is het van belang om iedereen in onze arbeidsmarkt te betrekken: “Van bij de start zijn de loopbaancheques een succes, omdat ze mensen op een laagdrempelige manier aanzetten om op een professionele manier na te denken over hun loopbaan. Voor mensen die een tijd uit het arbeidscircuit geweest zijn, is dit dus het instrument bij uitstek om te kijken wat ze kennen, kunnen en eventueel willen leren om zo opnieuw professioneel actief te worden. Iedereen heeft talenten en competenties die nuttig kunnen zijn op onze arbeidsmarkt.”