Minister Diependaele herhaalde in de Commissie Wonen zijn oproep voor kwaliteitsvolle en veilige studentenkamers. “Een lavabo op de kamer is een regel die al sinds 1997 in de Vlaamse Wooncode staat. We mogen toch verwachten dat na 23 jaar de Vlaamse koten in orde zijn? Wat de trap bij hoogslapers betreft, kiezen we voor een pragmatische benadering van iedere situatie”, verklaarde minister Diependaele op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Allessia Claes. 

Niet toegeven op basisveiligheid

Blijkbaar bestaat er op het terrein heel wat onduidelijkheid over wat mag en wat niet. Wonen-Vlaanderen is daarom bezig met de opmaak van een nieuw technisch handboek dat eind dit jaar klaar zou zijn. Allessia Claes dringt erop aan om de publicatie van het handboek breed bekend te maken bij eigenaars, verhuurders, bewoners, stedelijke en gemeentelijke overheden. “Terecht stelt de minister dat op elementaire basisveiligheid en voorzieningen niet kan worden toegegeven. Tegelijk moet betutteling worden vermeden.”

Technisch handboek zegt wat mag en wat niet

Minister Diependaele wil het nieuw technisch handboek inzake woonkwaliteitsnormering van studentenhuisvesting omzetten in een ministerieel besluit. Dat is een goede zaak, vindt Claes. “Het verruimt de slagkracht en maakt de toepassing ervan sterker afdwingbaar. Daarom is het belangrijk dat we de studenten en de verhuurders van studentenkamers blijven informeren en sensibiliseren over de geldende kwaliteitsnormen. Het technisch handboek is hiervoor een belangrijk instrument.”

Geen duizenden koten bedreigd

Dat er duizenden koten bedreigd zouden zijn, weerlegt minister Diependaele: “Er werd gewag gemaakt van duizenden koten die bedreigd worden met een ongeschiktheidsverklaring. Dat is zeker niet het geval. We gaan streng doch pragmatisch te werk, en bovendien hebben de eigenaren hebben nog voldoende tijd om bepaalde euvels aan te pakken.”