In 2020 bevatte 18,7 procent van de gemelde vacatures bij VDAB een taalvereiste Frans. Voor de taalvereiste Engels ging het in 2020 om 16,5 procent. Dat is een kleine daling in vergelijking met 2019, toen de kennis van het Frans en Engels bij respectievelijk 20,6 en 18,6 procent van de vacatures werd gevraagd. Toch blijven talen een belangrijke vaardigheid die de kansen op een job doet toenemen, vindt N-VA-politica Allessia Claes.

Talenkennis vergroot jobmogelijkheden

“Deze cijfers staan in contrast met het algemeen aanvoelen. Ondanks de daling van de taalvereisten in vacatures blijft talenkennis ontzettend belangrijk. Naast de kennis van het Nederlands is meertaligheid een absolute troef op de Vlaamse arbeidsmarkt. Het geeft een sterkere positie en meer mogelijkheden om een job te vinden”, besluit Claes.

De vereiste talenkennis is het hoogst in specifieke sectoren zoals de dienstensector. Voor het Frans is dat ‘Financiële diensten’ en ‘Informatica, media en telecom’. De kennis van het Engels is vooral vereist in de sectoren ‘Informatica, media en telecom’ en ‘Chemie, rubber en kunststof’. Voor het Duits is dat ‘Chemie, rubber en kunststof’ en ‘Vervaardiging van machines en toestellen’.

Terwijl de vereiste talenkennis in het algemeen afnam, werd Frans belangrijker voor ‘Financiële diensten’ (+11 procentpunt) en bij ‘Vervaardiging van bouwmaterialen’ (+12 procentpunt). Het verloor echter aan belang bij Transport, logistiek en post’ (-11 procentpunt) en ‘Grafische nijverheid, papier en karton’ (-8 procentpunt).

Meertalige werknemers zijn concurrentievoordeel op internationale markt

Voor het Engels was er in sommige sectoren een significante stijging merkbaar. Zo was er in de sector ‘Grafische nijverheid, papier en karton’ een stijging van de vraag naar kennis van het Engels met 15 procentpunt en bij ‘Vervaardiging van bouwmaterialen’ een stijging van 12 procentpunt. In de sectoren van de ‘Horeca en toerisme’ (-8 procentpunt) en ‘Informatica, media en telecom’ (-5 procentpunt) werden er de sterkste dalingen van de vraag naar kennis van het Engels genoteerd.

“Om de Vlaamse export in stand te houden en te versterken, is het noodzakelijk dat onze bedrijven kunnen beschikken over werknemers met voldoende taalcompetenties. Niet alleen voor de bedrijven, maar ook voor de werknemers zelf, biedt de kennis van een of meerdere vreemde talen een toegevoegde waarde. Aan ondernemingen biedt dit een concurrentievoordeel op een steeds internationalere markt en voor toekomstige werknemers is het een groot pluspunt tijdens de zoektocht naar een eventuele nieuwe uitdaging”, besluit Claes.