“De reden van de weigering is dat bij de beoordeling ten gronde werd vastgesteld dat de geluidshinder voor de finaal aangevraagde windturbines niet afdoende was onderzocht”, verduidelijkt N-VA schepen Maarten Devroye van Boutersem. “Bovendien konden er geen afdoende garanties voor handhaving voorgelegd worden”. De minister besloot tot een weigering gezien met de gewijzigde vergunningsaanvraag niet met zekerheid kan worden gesteld dat het project geen aanzienlijke milieueffecten kan veroorzaken.

N-VA tevreden met deze beslissing

“De N-VA-afdelingen van de betrokken gemeentes zijn blij met de beslissing van de Minister. Begin juli hadden de vier N-VA-afdelingen reeds een duidelijk standpunt ingenomen omdat er geen voldoende garanties waren,” argumenteert F. Verhoeven van N-VA Bierbeek. Eerder vroegen zij extra aandacht voor het naleven van de Vlarem-normen.

Volgens gemeenteraadslid L. Fuchs uit Hoegaarden gaven de simulaties namelijk aan dat deze normen ’s avonds en ’s nachts zouden overschreden kunnen worden. Ook de slagschaduw van de 150 meter hoge turbines kon mogelijks overlast veroorzaken voor omwonenden.

De lokale bezorgdheden werden gedeeld door Vlaams Volksvertegenwoordiger Allessia Claes (N-VA). “De lokale N-VA besturen zijn uiteraard niet tegen hernieuwbare energie, integendeel, maar dit moet op een gedragen, rechtvaardige en realistische manier gebeuren.” vult A. Claes ten slotte aan.