In oktober 2019 heeft de Plantentuin van Meise een tiental reeën laten neerschieten omdat ze te veel planten en bloemen zouden eten. Vooral in de rozentuin zou de schade groot geweest zijn. Gaia reageerde daarbij verontwaardigd en stelde dat de Plantentuin voor de gemakkelijke oplossing gekozen had. Volgens de Plantentuin van Meise werd deze beslissing echter niet lichtzinnig genomen. Er werden verschillende alternatieven uitgeprobeerd zoals afscherming van de jonge aanplant, het plaatsen van omheiningen, het plaatsen van afschrikkende middelen. Toch bleken deze maatregelen niet te volstaan en werd er overgegaan tot selectieve jacht op advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Uit een vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Allessia Claes (N-VA) aan Minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) blijkt dat de Plantentuin van Meise nu maatregelen heeft genomen. Zo werd er een omheining geplaatst en gaat men in overleg met het Natuurhulpcentrum te Opglabbeek, de reeën vangen. Dit zal gebeuren op maandag 17 februari. “De reeën zullen gevangen worden met netten en overgebracht worden naar een andere plaats. Het Agentschap Natuur en Bos onderzoekt nog nader waar in Vlaanderen er nog sprake is van een kleine populatie van reeën waar de reeën uit de Plantentuin kunnen naar overgebracht worden.”, aldus Claes.

De minister zat samen met alle betrokken actoren waarbij er verschillende alternatieven werden besproken zoals castratie, het gebruik van likstenen met anticonceptieve werking, het volledig omheinen van de Plantentuin Meise en de bestaande reeën vangen en elders plaatsen, plaatsen van wildrasters, continue populatiebeheer en met andere woorden het afschieten van de overtollige reeën etc. “Het omheinen van de Plantentuin en het vangen van de reeën zorgt voor het beste oplossing voor iedereen. Er kan geen verdere schade maar aangericht wordt in de Plantentuin en er moeten geen dieren meer onnodig gedood worden”, besluit Claes.

Onderwerpen