Europese Richtlijn

In een richtlijn van 2014 legt de Europese Unie een technische keuring op aan lidstaten die nog geen keuring hebben en ook geen bijkomende maatregelen voor de verkeersveiligheid van motorrijders in het verkeer ingevoerd hebben. De Europese Unie verplicht de lidstaten om met ingang van 1 januari 2022 motoren te onderwerpen aan een stelsel van periodieke technische controles van voertuigen voor gebruik op de openbare weg. “Het doel van deze Europese maatregel is de verkeersveiligheid van motorrijders verhogen”, aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger en fervent motorrijdster Allessia Claes. Daarbij hebben de lidstaten de keuze tussen een periodieke technische keuring of het invoeren van alternatieve maatregelen om de verkeersveiligheid van motorfietsrijders te verhogen.

Overleg à la belge

In het najaar van 2020 vond er overleg plaats met het kabinet van minister Peeters en verschillende stakeholders zoals Febiac, M.A.G., GOCA Vlaanderen, TRAXIO, Bike-Design, Moteogroup, BEHVA en Suzuki. Zij kregen de mogelijkheid om hun standpunten en visie te delen. Daarnaast werd er overleg gepleegd met de kabinetten en administraties van de andere gewesten.

Uit het antwoord van de Minister blijkt dat zij samen met haar collega’s uit de andere gewesten bekijkt welke maatregelen er in ons land ingevoerd gaan worden. “Hoewel de technische keuring een Vlaamse bevoegdheid is, kiezen de drie gewesten ervoor om op een uniforme manier beleid te voeren. Aangezien het overleg nog lopende is, dienen de drie gewesten eerst een akkoord hierover te sluiten alvorens er verdere stappen gezet kunnen worden. Er zijn dus nog geen besluiten genomen”, verduidelijkt Claes.

Tijd begint te dringen

“Het is goed dat er overleg is tussen de verschillende regio’s om tot eenzelfde aanpak te komen. Maar als men de deadline van 1 januari 2022 vooropstelt, begint de tijd te dringen. Er is nog steeds geen duidelijkheid of er een technische motorkeuring zal komen en op welke wijze dit zal gebeuren. Dat moet snel worden uitgeklaard!”, besluit Allessia Claes.