De dag begon om half 10 op de N-VA-fractie van het Vlaams Parlement in Brussel. Allereerst kregen de Youca-stagairs een rondleiding door het Vlaams Parlement, de Senaat en de Kamer. Tijdens die rondleiding hebben ze een commissie bijgewoond, ook zijn ze in de Koepelzaal geweest waar op dat moment de commissie cultuur. Hier hebben ze Vlaams Minister-President Jan Jambon aan het werk gezien. Ze zagen het verschil tussen het moderne Vlaams Parlement en de statige Senaat. Staf en Nyah vonden beide plaatsen mooi op hun eigen manier.

Daarnaast mochten ze Allessia Claes ondersteunen in het beheren van haar sociale media. Door de dag zijn er foto’s gemaakt die ze later op haar Instagram hebben geplaatst. Bovendien hielpen ze haar met het maken van TikTok’s en stelden ze parlementaire vragen aan minister Crevits. Tot slot schreven ze dit persbericht over hun leerrijke dag en hun leuke en interessante ervaringen.

Staf en Nyah waren erg geïnteresseerd om mee te doen aan Youca om zo een goed doel te steunen en anderen te kunnen verder helpen. “Het is leuk om anderen te kunnen helpen door zelf iets leuk en interessant te kunnen doen,” zeiden Staf en Nyah. Ook voor Allessia Claes was het een leuke ervaring: “Het is fijn om te zien dat jongeren zeker nog geïnteresseerd zijn in politiek en hen een blik achter de schermen te kunnen geven.”