De N-VA was van plan tegen Khattabi als rechter bij het Grondwettelijk Hof te stemmen. “Khattabi is geen juriste, niet neutraal, niet objectief, en in het verleden heeft ze de juridische beslissing tot uitwijzing van een uitgeprocedeerde illegaal tegengehouden. Het Grondwettelijk Hof oordeelt vaak in vreemdelingenzaken. Iemand die dus de uitzetting van een illegaal fysiek verhinderde en geen relevante bekwaamheid heeft, is voor ons onaanvaardbaar.” Zegt Karl Vanlouwe.

Senaatsvoorzitter Sabine Laruelle (MR) stelde het uitstel voor en maakte het debat onmogelijk. “Met een sereen debat wordt blijkbaar geen debat bedoelt, en als blijkt dat een kandidaat langs de democratische weg geen meerderheid haalt, kiezen ze resoluut voor de achterkamer politiek.” besluit Vanlouwe.