Om misverstanden te vermijden wil ik daarbij nog verduidelijken: Mocht een eigenaar nalaten noodzakelijke dringende instandhoudingswerken uit te voeren, dan is het echter niet zo dat het agentschap Onroerend Erfgoed een studiebureau of aannemer in hun plaats kan aanstellen. Bij voortschrijdende verwaarlozing of inbreuken tegen de instandhoudingsplicht wordt een dossier uiteindelijk overgedragen aan de afdeling Handhaving (Omgevingsinspectie), waar een handhavingstraject met eventueel gerechtelijke procedure kan opgestart worden.  

Meer info over mijn parlementaire vraag over de St-Gorgoniusorgel in Hoegaarden op 30 oktober 2020: https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1631960