Sociale economie mag niet zomaar een eindstation zijn

Door Allessia Claes op 19 januari 2020, over deze onderwerpen: Sociale Economie, Werk

Het Maatwerkdecreet focust op de doorstroom naar de reguliere economie. De doorstroomstage is belangrijk om ervaring op te doen bij een reguliere werknemer. De Vlaamse Regering besliste vrijdag om de start van de stage te vereenvoudigen en een monitoringskader uit te werken om de doorstroom in de sociale economie beter op te volgen. ‘Dat is belangrijk om de doorstroom te versterken en meer mensen aan het werk te zetten in de reguliere economie’, geeft Vlaams parlementslid, Allessia Claes (N-VA) aan.

Sociale economie mag niet zomaar een eindstation zijn, maar moet de werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt voorbereiden op een job in de reguliere economie. Momenteel stroomt slechts een kleine minderheid door naar de reguliere economie.

Voor de doelgroepwerknemers die de stap naar de reguliere economie kunnen zetten, wordt een doorstroomtraject opgestart. Dat bestaat uit een kwalitatieve en actieve begeleiding bij de zoektocht naar een job en de begeleiding tijdens één of meerdere stages bij een potentiële werkgever.

De Vlaamse Regering vereenvoudigde de opstart van de doorstroomstage. Nu volstaat een eenvoudige kennisgeving aan de Toezicht op de Sociale Wetten en de vakbondsafvaardiging. Een formele goedkeuring hoeft dus niet langer. Dit vormde immers een nutteloze administratieve drempel om een stage aan te vatten door de doelgroepwerknemer in een regulier bedrijf. ‘Deze administratieve vereenvoudiging is een stap in de goede richting om het doorstroomtraject vlotter te laten verlopen’, geeft Allessia Claes aan.

‘Tevens zal er werk worden gemaakt van een duidelijk monitoringskader met kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren. Deze analyse zal ons toelaten om de doorstroombewegingen beter op te volgen en te evalueren. Op basis daarvan kunnen we lessen trekken en aanpassingen doorvoeren met het oog op een betere en verhoogde uitstroom van doelgroepwerknemers naar de reguliere economie.’

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is