Een enclavewerking is een samenwerking waarbij mensen uit de maatwerkbedrijven – onder begeleiding - worden tewerkgesteld in een reguliere onderneming. Het enclaveconcept geeft mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (bijv. omwille van een arbeidsbeperking) de kans om mee te draaien op de gewone werkvloer. Het maatwerkbedrijf voorziet in de nodige begeleiding zodat er een goede omkadering is.

Steile opmars in Vlaams-Brabant

Uit cijfers die Vlaams Volksvertegenwoordiger Allessia Claes uit Scherpenheuvel-Zichem opvroeg, blijkt dat het concept enclavewerking aan een steile opmars bezig is in Vlaams-Brabant. Dit in tegenstelling tot de andere provincies in Vlaanderen. “Waar er in 2018 nog 11 enclaves waren in Vlaams-Brabantse bedrijven, in 2019 slechts zeven, waren er in 2020 maar liefst 22 samenwerkingen tussen maatwerkbedrijven en reguliere bedrijven. Dat is een forse stijging van meer dan 200 procent ten opzichte van 2019.”, verduidelijkt N-VA-parlementslid Allessia Claes. Onder meer in bedrijven zoals Friesland Campina in Boutersem, Ferrero in Ternat en Harol in Diest gaan doelgroepwerknemers van maatwerkbedrijven aan de slag in het kader van enclavewerking.

Win-win voor alle partijen

“De sterke stijging van samenwerkingsverbanden tussen de sociale economie en de reguliere economie in Vlaams-Brabant is positief. Bedrijven tonen steeds meer interesse en zien in de maatwerkbedrijven een betrouwbare en aanvullende partner. Via een enclavewerking kan een bedrijf flexibel de interne personeelscapaciteit verhogen, bijvoorbeeld bij seizoenspieken,  en zijn er onder andere geen externe verplaatsingen van goederen en producten nodig. Bovendien creëert het enclaveconcept integratiemogelijkheden van doelgroepwerknemers in een regulier bedrijf en het verhoogt de kansen tot doorstroming naar het reguliere arbeidsmarktcircuit. Kortom, een win-winsituatie voor alle partijen.”, besluit Vlaams Volksvertegenwoordiger Allessia Claes.