Dat heeft ook tot gevolg dat de politie voor het eerst de mogelijkheid krijgt om dierenbeulen van bij hun eerste vergrijp onmiddellijk aan te houden in voorlopige hechtenis.

Wie niet horen wil, moet voelen

"Wie niet horen wil, zal moeten voelen", zegt Ben Weyts, die het decreet "het sluitstuk voor een kordaat dierenwelzijnsbeleid" noemt. De huidige straffen waren volgens Ben Weyts onvoldoende ontradend. Ook de periode van recidive wordt aangepast: vroeger moesten verschillende feiten gepleegd zijn binnen een periode van drie jaar. Voortaan zal het gaan om een periode van vijf jaar. 

Verbod op houden van dieren

Rechters krijgen ook de mogelijkheid om bedrijven die dieren beestachtig behandelen voor een termijn van 5 jaar of zelfs voor altijd te sluiten. En burgers kunnen voortaan ook voorgoed een verbod krijgen om dieren te houden.

Grote stap in Vlaams dierenwelzijnsbeleid

Dierenwelzijn is sinds 2014 een volwaardige Vlaamse bevoegdheid. Het is een beleidsdomein dat bij heel wat Vlamingen nauw aan het hart ligt. Ook bij Vlaams Parlementslid Allessia Claes: “Bij een goed dierenwelzijnsbeleid hoort ook een sterk handhavingsbeleid en zelfs de mogelijkheid om mensen die het niet zo nauw nemen met de dierenwelzijnswetgeving en inbreuken plegen, streng te straffen. Gelukkig is het Vlaams Parlement daar unaniem mee eens. Dit decreet en de nieuwe brede vork aan strafmaten is alvast een grote stap vooruit in het Vlaamse dierenwelzijnsbeleid.”

Onderwerpen