In de periode van januari tot mei 2020 registreerde de VDAB 96.613 vacatures. Bij respectievelijk 18,46% en 17,13% van de vacatures werd er naar kennis van het Frans en het Engels gevraagd. Werkgevers toonden ook interesse naar werkzoekenden met een kennis van het Duits (1,28%), Spaans (0,09%) en het Italiaans (0,06%).

Vraag het grootst in de dienstensector

De vraag naar talenkennis blijkt over het algemeen het grootst te zijn in de dienstensector. “De VDAB geeft aan dat kennis van vreemde talen een knelpuntcompetentie is op onze arbeidsmarkt. We moeten dus blijven inzetten zowel in het onderwijs als in het bedrijfsleven op een goede talenkennis”, stelt A. Claes. De vraag naar de verschillende talen verschilt van sector tot sector echter wel. Kennis van het Frans wordt het meest gevraagd door bedrijven in de financiële sector, ICT, media en telecom, de logistiek en de zakelijke dienstverlening. Voor vraag naar kennis van het Engels scoren de sectoren ICT, chemie en zakelijke dienstverlening het hoogst.             

“Om onze Vlaamse export in stand te houden en te versterken, is het noodzakelijk dat onze bedrijven kunnen beschikken over werknemers met voldoende communicatieve skills, ook in vreemde talen. Niet alleen voor de bedrijven, maar ook voor de werknemers zelf biedt de kennis van een of meerdere vreemde talen een toegevoegde waarde. Aan ondernemingen biedt dit een duidelijk concurrentievoordeel op de internationale markt en voor (toekomstige) werknemers zal dit een groot pluspunt zijn tijdens hun zoektocht naar een job.”, besluit Allessia Claes.