In 2020, wellicht het coronajaar bij uitstek, daalde de vraag naar kennis van het Frans met 1,81 procentpunt in vergelijking met 2019. Voor de vraag naar kennis van het Engels ging het om een daling met 2,06 procentpunten. Dat kan verklaard worden door de de impact van de coronamaatregelen in sectoren waarin dergelijke talenkennis vaak centraal staat, zoals bijvoorbeeld de toeristische sector.

Meer Engels dan Frans gevraagd

In 2021 kende de vraag naar Engels en Frans opnieuw een stijging (respectievelijk met +0,34 procentpunt voor Frans en +1,62 procentpunt voor Engels in vergelijking met 2020). De stijging zette zich nog sterker door in 2022 (respectievelijk met +1,03 procentpunt voor Frans en +2,71% procentpunten voor Engels in vergelijking met 2021). In 2022 bevatte 20,13 procent van de gemelde vacatures bij VDAB een taalvereiste Frans. Voor de taalvereiste Engels ging het in 2022 om 20,82 procent. De vraag naar kennis van het Engels ligt daarbij in 2022 zelfs hoger dan in 2019 en is bovendien groter geworden dan de vraag naar kennis van het Frans.

Naast Frans en Engels, is er ook de vraag naar Duits (0,93%) en in mindere mate Turks (0,24%), Spaans (0,14%) en Italiaans (0,05%) in 2022. De vraag naar andere talen zoals Pools, Arabisch en Russisch was verwaarloosbaar.

Belangrijke vaardigheid op de arbeidsmarkt

Talen blijven dus een belangrijke vaardigheid die de kansen op een job doet toenemen, vindt Vlaams Parlementslid Allessia Claes. “We zien heel duidelijk dat talenkennis ontzettend belangrijk blijft. Naast de kennis van het Nederlands is meertaligheid een absolute troef op de Vlaamse arbeidsmarkt. Het geeft een sterkere positie en meer mogelijkheden om een job te vinden.”

Vlaams exportproduct

“Om de Vlaamse export in stand te houden en te versterken, is het noodzakelijk dat onze bedrijven kunnen beschikken over werknemers met voldoende taalcompetenties. Vlamingen staan in het buitenland vaak bekend als polyglotten. Niet alleen voor de bedrijven, maar ook voor de werknemers zelf, biedt de kennis van een of meerdere vreemde talen een toegevoegde waarde. Aan ondernemingen biedt het een duidelijk concurrentievoordeel op de internationale markt en voor toekomstige werknemers is het een groot pluspunt tijdens de zoektocht naar een eventuele nieuwe uitdaging”, besluit Claes.