Vlaanderen betaalt de helft van opleiding

Wie een job heeft, hoogstens een diploma middelbaar onderwijs heeft en buiten de werkuren een opleiding wil volgen om zijn positie op de arbeidsmarkt te versterken, heeft in bepaalde gevallen recht op opleidingscheques van de Vlaamse overheid. Met zo’n cheque betaal je maar de helft van het inschrijvingsgeld en het cursusmateriaal: Vlaanderen springt bij voor de andere helft.

Voor wie zich wil vervolmaken of een andere richting uit wil

De opleidingen die kunnen gevolgd worden met deze opleidingscheques beslaan een erg breed spectrum en zijn allemaal terug te vinden in de Vlaamse Opleidingsdatabank. Opleidingen zijn relevant voor wie zich wil vervolmaken in zijn job, voor wie zich moet of wil voorbereiden op een andere invulling van zijn huidige job of voor wie een andere richting uit wil. 

‘Levenslang leren’ pijler van relance na coronacrisis

Tegenover 2018 zien we echter een significante daling in de cijfers, zowel bij het aantal aangevraagde cheques als bij het aantal niet-opgenomen cheques. Allessia Claes trekt aan de alarmbel. “Volgens arbeidsmarktspecialisten moet de klemtoon liggen op: opleiding, opleiding en opleiding. Levenslang leren wordt een van de pijlers van onze economische relance na de coronacrisis. Opleidingscheques zijn daarbij een belangrijke schakel. De Vlaamse Regering wil met de opleidingscheques de Vlaming zoveel mogelijk aanzetten om zich te blijven bijscholen om zo sterk mogelijk op de arbeidsmarkt te staan.”

Meer sensibiliseren voor opleidingscheques

Claes roept de minister van Werk op om nog meer te sensibiliseren voor de opleidingscheques. “Zeker nu het beheer sinds 1 augustus 2020 overgaat van de VDAB naar het Departement Werk en Sociale Economie. Dat creëert kansen om het systeem nog meer op punt te stellen en de burger nog meer bewust te maken van de bestaande opportuniteiten.”