Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe woningkwaliteitsnormering in werking. Ook voor de studentenkamers zal dit consequent wordt toegepast.  Dat gaat onder meer over de oppervlaktenorm van 12m², de verplichting om een lavabo op elke kamer te hebben enz. bestaan allebei al sinds de start van de Vlaamse Wooncode in 1997.

“Terecht stelt de minister dat op elementaire basisveiligheid en voorzieningen niet kan worden toegegeven. Tegelijk moet betutteling worden vermeden. Het is ook positief dat de minister in permanent overleg is met de onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers van studenten en verhuurders van studenthuisvesting om te kijken hoe pragmatisch met deze voorwaarden kan worden omgegaan”

Blijkbaar bestaat er op het terrein heel wat onduidelijkheid over wat mag en wat niet. Allessia Claes drong aan om de publicatie van het handboek breed bekend te maken bij eigenaars, verhuurders, bewoners, stedelijke en gemeentelijke overheden. “De minister werkt aan een nieuw technisch handboek inzake woonkwaliteitsnormering van studentenhuisvesting en wil van het handboek ook een ministerieel besluit maken. Dat is een goede zaak want het verruimt de slagkracht ervan en maakt de toepassing ervan sterker afdwingbaar.”

Onderwerpen