In 2020 plannen Storm en Elicio de bouw van een windturbinepark langsheen de E40. De zestien windturbines worden geplaatst op het grondgebied van de gemeenten Tienen, Hoegaarden, Boutersem en Bierbeek. Het wettelijk verplichte openbaar onderzoek loopt af eind juli. Daarna zal het schepencollege van de betrokken gemeenten een advies verlenen.

De N-VA-besturen van de vier betrokken gemeenten vragen om een negatief advies te geven over de bouw van het windturbinepark indien er geen garantie is dat de Vlarem-normen gerespecteerd worden. Hun vraag wordt gesteund door Vlaams parlementslid Allessia Claes. De simulaties geven aan dat de Vlarem-normen ’s avonds en ’s nachts zouden overschreden worden.

Ook de slagschaduw van de 150 meter hoge turbines kan mogelijk overlast veroorzaken voor omwonenden. Over dit aspect willen de N-VA-besturen daarom uitsluitsel, niettemin een voorstel hoe de exploitant dit zal aanpakken. De besturen stellen zich ook vragen bij de plaatskeuze van de windmolens zo dicht bij de woonkernen. Ook al staan er geen afstandsregels  in de regelgeving, toch kan men aannemen dat een windturbine een zekere afstand tot de bewoning moet hebben, en dit in functie van de tiphoogte.

De lokale N-VA besturen zijn uiteraard niet tegen hernieuwbare energie, integendeel,maar dit moet op een gedragen, rechtvaardige en realistische manier gebeuren. Ze staan aldus sceptisch tegenover het project zolang er geen duidelijkheid komt over de te respecteren Vlarem-normen. Indien blijkt dat deze effectief geschonden worden, zullen de N-VA-besturen van Tienen, Hoegaarden, Boutersem en Bierbeek een negatief advies geven.

Nieuwsblad.be, 12 juli 2019 door Raymond Billen