Veel studentenkamers zijn ongeschikt of onbewoonbaar

Vlaams Parlementslid Claes vroeg de cijfers van de controles op bij minister van Wonen Diependaele. In 2019 werden 4.993 onderzoeken uitgevoerd in Vlaamse studentensteden. Het agentschap Wonen Vlaanderen controleerde 268 studentenkamers in 37 verschillende panden in Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk en Leuven. De controleurs stelden voor 165 studentenkamers, of 62 procent van de gecontroleerde studentenkamers, de ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid vast. In Gent, Hasselt en Leuven controleerden ze 4.725 studentenkamers. Daarvan bleken 1.811 ongeschikt of onbewoonbaar, zo’n 38 procent.

Studenten zijn gemakkelijke slachtoffers

Claes roept op tot waakzaamheid, maar nuanceert tegelijkertijd ook de cijfers: ”Iedereen kent wel verhalen, soms feit, soms fictie, van wantoestanden met studentenkamers. Studenten zijn gemakkelijke slachtoffers. Hun budget is vaak beperkt, waardoor de kans vergroot dat men een studentenkot huurt met een slechte woonkwaliteit.”

Studentenpatrimonium stelselmatig verbeteren

Zeker niet elke vaststelling van ongeschiktheid of onbewoonbaarheid resulteert ook effectief in een besluit tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring. “Veel verhuurders van studentenkamers voeren immers snel de nodige verbeteringswerken uit, waardoor ze een definitief besluit tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring kunnen vermijden. En daar gaat het ook om: problemen aanpakken en zo stelselmatig het patrimonium verbeteren.”

Onderwerpen