Thematische oproepen erfgoedpremie

Voor grote restauratiewerken en investeringsprojecten aan of in beschermd onroerend erfgoed werkt de Vlaamse overheid sinds de hervorming van de erfgoedfinanciering met thematische oproepen om een erfgoedpremie aan te vragen. In 2021 lanceerde minister Diependaele vier oproepen rond:               

1) economische invulling van erfgoed,

2) erfgoed en wonen,

3) erfgoed en toerisme en

4) de her/nevenbestemming van kerken.

De 18 geselecteerde dossiers krijgen nu groen licht om een definitief premiedossier in te dienen. Minister Diependaele: “Iedere oproep legt een ander inhoudelijk accent. Voor elke oproep is er een welbepaalde doelgroep, beschikbaar budget, set van deelnemingsvoorwaarden en beoordelingscriteria en een specifieke jurysamenstelling bepaald.” Door de versnelde procedure kunnen de werken nog in 2023 van start gaan. De Vlaams-Brabantse dossiers zijn samen goed voor een geraamd premietotaal van 3.866.819,84 euro. Of vervangen door bijna 4 miljoen euro.

Vlaams-Brabantse dossiers

In het Hageland werden drie projecten goedgekeurd, waaronder de restauratie van de modelboerderij van het Zoötechnisch Centrum (TRANSfarm) in Bierbeek. Daarnaast werden twee dossiers in Leuven gekozen. Het project Heilig Geestcollege zal de woonkwaliteit en de energetische prestatie van het gebouw te verbeteren en het Vesaliusproject in de Minderbroederstraat Leuven zal een herbestemming krijgen naar een interdisciplinair centrum voor wetenschap, zorg en samenleving onder het thema ‘erfgoed en toerisme’. Daarnaast werd in Vlaams-Brabant nog de herbestemming van de Sint-Pieterskerk in Galmaarden geselecteerd om van de kerk opnieuw het bruisende middelpunt van de lokale gemeenschap te maken, alsook de Liermolen in Grimbergen dat een mooie combinatie moet worden van museumactiviteiten en erfgoedlogies. Tenslotte komt ook het klooster van de Visitatie in Kraainem in aanmerking voor een restauratiepremie.

Extxa zuurstof voor de erfgoedsector

Vlaams volksvertegenwoordiger Allessia Claes uit Scherpenheuvel-Zichem reageert tevreden op de beslissingen van minister Diependaele. “De goedkeuringen van de minister geven ook in onze regio zuurstof aan de erfgoedsector en maken nieuwe investeringen in onze erfgoedparels mogelijk. Het is nu aan de geselecteerde kandidaten om gedetailleerde premiedossiers in te dienen. Zij hebben hiervoor de tijd tot uiterlijk 15 juli 2022. De minister zal richting het einde van het jaar beslissen over de toekenning van de premies.”, besluit Claes.

Nog bijkomende info over de concrete bedragen van de projecten:

  • Klooster van Visitatie (Kraainem): 1 miljoen euro
  • TRANSfarm (Bierbeek): 468.177,24 euro
  • Sint-Pieterskerk (Galmaarden): 1.140.729,17 euro
  • Heilig Geestcollege (Leuven): 525.000 euro
  • Vesaliusmuseum (Leuven): 1,2 miljoen euro
  • Liermolen (Grimbergen): 532.913,43 euro