Ongeziene opdracht

De Vlaamse regering legde eerder deze week de eerste contouren van een actieplan voor de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen op tafel. Volgens schattingen zouden er 120.000 vluchtelingen naar Vlaanderen kunnen komen. Een van de grootste bekommernissen is de opvang en huisvesting van vluchtelingen.

Om in te spelen op die dringende nood, zet het Vlaams Parlement nu het licht op groen voor een reeks noodmaatregelen. Zo komt er een verlenging van de tijdelijke afwijking van de kwaliteitsnormen. Dat moet ervoor zorgen dat sociale woningen die niet geschikt zijn voor sociale huur tijdelijk ter beschikking kunnen komen.

Op meerdere fronten werken

"We gaan die afgeschreven woningen rudimentair opknappen om op korte termijn tijdelijke bewoning mogelijk te maken", legt Vlaams Parlementslid Allessia Claes uit. "Het zijn woningen die wachten op een grondige renovatie alvorens ze opnieuw ter beschikking kunnen gesteld worden voor sociale huurders. Er is dus geen negatieve impact voor de mensen die vandaag op de wachtlijst staan."

Het decreet maakt het ook (tijdelijk) mogelijk dat sociale woonactoren collectieve voorzieningen huren en vervolgens onderververhuren aan Oekraïense vluchtelingen. "We maken het voor woonmaatschappijen mogelijk om collectieve voorzieningen in huur te nemen en onder te verhuren. Het gaat daarbij om leegstaande panden zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, woonzorgcentra of zelfs kloosters", legt collega-parlementslid Sarah Smeyers uit. 

Daarnaast geeft het Vlaams Parlement de regering ook de mogelijkheid een tijdelijk huurregime in te voeren. "Daar zullen lokale besturen, collectieve voorzieningen en particulieren gebruik van kunnen maken", zegt Allessia Claes. "Het tijdelijke huurregime moet tegelijk zorgen voor flexibiliteit en voor een juridische basis voor tijdelijke huisvestingsovereenkomsten met Oekraïense vluchtelingen."

“Het nooddecreet voorziet ook in de aankoop van mobiele woonunits door de VMSW. Die zou die units dan ter beschikking stellen van de sociale huisvestingsmaatschappijen en woonmaatschappijen om te verhuren aan vluchtelingen.” besluit Verheyen.

Onderwerpen