CVO Qrios organiseert opleidingen in dag-, avond- en weekendonderwijs in Limburg en het arrondissement Leuven. In twaalf verschillende studiegebieden biedt Qrios meer dan 150 cursussen aan, gaande van taalopleidingen en ICT tot culinaire en technische beroepsopleidingen, maar ook Nederlands voor anderstaligen en tweedekansonderwijs voor personen zonder diploma middelbaar onderwijs.

Ook CVO Centrum voor Levende Talen zet erg in op dit Nederlands voor anderstaligen. Daarnaast bieden zij ook nog 21 andere talen met een ruime keuze aan trajecten (standaard, intensief, met e-leren, korte modules, ...) en lesmomenten. “Vorig schooljaar werden er maar liefst 489 cursussen georganiseerd voor meer dan 11.000 cursisten. Dat is een ongelofelijk indrukwekkend aantal.”, zegt Allessia Claes.

NT2

NT2 of Nederlands als tweede taal vormt een belangrijk onderdeel van het aanbod van zowel CVO CLT als CVO Qrios. Anderstaligen kunnen hier op drie verschillende tempo’s Nederlands leren. “De Nederlandse taal verbindt ons in Vlaanderen. Het is belangrijk voor nieuwkomers om zo snel mogelijk onze taal te leren. Dat bevordert niet alleen hun integratie, maar zorgt ook voor meer en betere kansen op onze arbeidsmarkt.”, aldus Allessia Claes.

Vlaamse polyglotten

Aan het CLT is ongeveer de helft van de cursisten student of personeelslid aan de KU Leuven. Maar ook externen vinden vlot hun weg naar het talenonderwijs. “Talenkennis blijft een grote troef op de arbeidsmarkt en zorgt ervoor dat ook heel wat Vlaamse studenten hun weg vinden naar universiteiten in het buitenland. Vlamingen staan in binnen- en buitenland gekend als polyglotten die erg flexibel inzetbaar zijn. CVO’s zoals het CLT spelen hier een onmiskenbare rol in”, stelt Allessia Claes.

ZorgTalen(t)

Ook het proefproject ZorgTalen(t) kwam aan bod. Deze opleiding, een samenwerking tussen CVO CLT en CVO Qrios, biedt de kans aan anderstaligen om een intensieve opleiding tot zorgkundige te combineren met een intensieve taalopleiding. Na twee jaar kunnen zij aan de slag in ziekenhuizen, woonzorgcentra of in de thuisverpleging. “Met de huidige personeelstekorten in de zorgsector is elke gewonnen kracht een stap vooruit. Op dit moment zitten er 11 cursisten in dit proefproject. Hopelijk komt hier nog een vervolg op.”, zegt Allessia Claes.

Garantie op kwaliteit

Het mag duidelijk zijn dat onze Vlaamse Centra voor Volwassenenonderwijs garant staan voor kwaliteit. Of het nu gaat om talenopleidingen, tweedekansonderwijs of beroepsopleidingen, er staat telkens een gemotiveerd team klaar. “Ik was onder de indruk van de gedrevenheid en de professionaliteit van de lesgevers. Tijdens mijn gespreken met de directies kwam de passie voor het leren en voor hun cursisten sterk tot uiting. Dat is ook nodig met de huidige uitdagingen. Ik kijk al uit naar hun toekomstige samenwerkingen en initiatieven, en de verdere uitrol van het volwassenenonderwijs binnen het kader levenslang leren.”, besluit Claes.