Premiedossier

Het premiedossier voor de restauratie van de slotmuur van de Abdij van Averbode werd in 2015 goedgekeurd door de Vlaamse overheid en staat sindsdien op de wachtlijst van de toe te kennen premies. In december 2021, is het Agentschap Onroerend Erfgoed met de provisor van de Abdij ter plaatste geweest om de toestand van de abdijmuur te evalueren. “De huidige toestand van de slotmuur is zorgwekkend, aangezien de muur op verschillende plaatsen te kampen heeft met scheurvorming, bepaalde delen zijn gestut, andere delen dreigen in te storten”, stelt  Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid Allessia Claes (N-VA) uit Scherpenheuvel-Zichem.

Hoogdringendheid

In het oorspronkelijke restauratiedossier is voorzien om bepaalde delen van de lange muur te demonteren en herop te metselen. “Gezien het verspreide karakter van de schade biedt een gedeeltelijke uitvoering van werken geen oplossing en dient dus de hele muur aangepakt te worden”, antwoordde Vlaams minister Diependaele op de vraag van parlementslid Allessia Claes.

A. Claes vult verder aan met goed nieuws. “Aangezien de restauratie van de slotmuur hoogdringend is, bekijkt Vlaams minister Matthias Diependaele om dit jaar de restauratiepremie van 390.691,03 euro toe te kennen. De abdij heeft de nodige budgetten reeds voorzien om het eigen aandeel van de restauratiewerken te financieren.” Omdat er nog geen concrete timing is van de werken zal Allessia Claes de minister hierover verder bevragen. “Hopelijk wordt de slotmuur van de abdij snel in ere hersteld”, besluit ze.

 

(Zie ook het fragment op ROBtv op 21:39)

antw.75.docx

vrg.75.docx