antw.497.bijl_.1.pdf

antw.497.docx

vrg.497.docx

De startbonus is een premie voor een jongere die een duale opleiding volgt bij een werkgever. Dat is een mix van leren en werken op school en in een bedrijf. De premie is bedoeld om de jongeren te stimuleren om een praktische stage in een bedrijf te volgen en volledig af te werken. In het schooljaar 2019-2020 werden er 2.630 bonussen uitbetaald, dat is een stijging van 23 procent tegenover het schooljaar 2018-2019.

Het succes van het leren op school en op de werkvloer is afhankelijk van het aantal plaatsen bij de ondernemingen. De stagebonus voor werkgevers is een stimulans om leerwerkplekken voor deze jongeren op te zetten. Het aantal goedgekeurde stagebonussen voor ondernemingen steeg van 2.288 (schooljaar 2018-2019) tot 3.438 (schooljaar 2019-2020). Dat is een stijging van meer dan 50%.

Zowel de start- als de stagebonus wordt één keer per schooljaar betaald en kunnen maximaal driemaal worden ontvangen. Bij de eerste en tweede toekenning bedraagt de bonus 500 euro, bij de derde toekenning is dat 750 euro.

Populaire sectoren

We zien in het schooljaar 2019-2020 dat vooral ondernemingen in de bouw (3.409), de horeca (3.048), de autosector (2.081), Haartooi - fitness – schoonheidszorgen (2.210) en Verkoop en Marketing (6.250) goedgekeurde erkenningen krijgen in het kader van duaal leren en andere alternerende opleidingen. Het totaal aantal leerlingen in duaal leren en andere alternerende opleidingen met een overeenkomst daalt van 6.135 naar 5.915 leerlingen in het schooljaar 2019-2020.

Extra ondersteuning

“Onze Vlaamse ondernemingen werden het afgelopen jaar enorm op de proef gesteld. Ze hebben procedures en de werkvloer aangepast om veilig te kunnen werken. In deze coronacrisis is het vinden van een leerwerkplek niet eenvoudig. Daarom besliste de Vlaamse Regering om in het kader van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ een eenmalige bijkomende premie van 1.000 euro te voorzien. Deze extra financiële stimulans moet werkgevers stimuleren om ook in deze uitdagende periode voldoende leerwerkplekken aan te bieden. Bovendien kan deze aanvullende stagebonus eveneens aangevraagd worden voor jongeren ouder dan 18 jaar”, stelt Claes.

“De Vlaamse Regering blijft investeren om jongeren goed voorbereid op de arbeidsmarkt te laten starten. In deze coronatijden is  het immers niet altijd even makkelijk om ondernemingen aan te zetten om een jonge werkkracht leerkansen te bieden op een kwalitatieve leerwerkplek. Het succes van de start- en stagebonus betekent een stap in de goede richting”¸ besluit Allessia Claes tevreden.

DEELTWEETLINKE-MAIL