Parlementair werk

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot opheffing van de Vlaamse Woonraad om een proactief stakeholdersplatform te kunnen oprichten en tot wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

van Sarah Smeyers, Vera Jans, Mercedes Van Volcem, Katja Verheyen, Joke Schauvliege en Allessia Claes
324 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van resolutie over de coronagerelateerde luchtvaartcrisis in Brussels Airport en de economische gevolgen voor Vlaanderen, in het bijzonder voor Vlaams-Brabant

van Lorin Parys, Peter Van Rompuy, Gwenny De Vroe, Inez De Coninck, Karin Brouwers en Allessia Claes
420 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van resolutie over de uitbreiding van de loopbaancheques voor niet-actieven

van Philippe Muyters, Robrecht Bothuyne, Tom Ongena, Axel Ronse, Kurt Vanryckeghem en Allessia Claes
234 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Invoer dieren - Quarantainefaciliteiten

van Allessia Claes aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
576 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Coronacrisis - Premie voor werkzoekenden bij stopzetting overeenkomst individuele beroepsopleiding (IBO) (2)

van Allessia Claes aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
586 (2019-2020)

Vraag om uitleg over het opleidingsaanbod en de opleidingswachtlijsten

van Allessia Claes aan minister Hilde Crevits
3092 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de jongerengarantieregeling van de Europese Commissie

van Caroline Gennez aan minister Hilde Crevits
3002 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de erkenningsvoorwaarden voor dierenpensions

van Els Sterckx aan minister Ben Weyts
3034 (2019-2020)

Ontwerp van decreet tot opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen, tot regeling van de taken en bevoegdheden en tot wijziging van de naam Hermesfonds

van de Vlaamse Regering
283 (2019-2020) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2