Parlementair werk

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot opheffing van de Vlaamse Woonraad om een proactief stakeholdersplatform te kunnen oprichten en tot wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

van Sarah Smeyers, Vera Jans, Mercedes Van Volcem, Katja Verheyen, Joke Schauvliege en Allessia Claes
324 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van resolutie over de coronagerelateerde luchtvaartcrisis in Brussels Airport en de economische gevolgen voor Vlaanderen, in het bijzonder voor Vlaams-Brabant

van Lorin Parys, Peter Van Rompuy, Gwenny De Vroe, Inez De Coninck, Karin Brouwers en Allessia Claes
420 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van resolutie over de uitbreiding van de loopbaancheques voor niet-actieven

van Philippe Muyters, Robrecht Bothuyne, Tom Ongena, Axel Ronse, Kurt Vanryckeghem en Allessia Claes
234 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag VDAB - Online opleidingen

van Allessia Claes aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
710 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Opleidingscheques - Stand van zaken

van Allessia Claes aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
694 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Niet-inzetbare personen op de arbeidsmarkt - Opvolging (2)

van Allessia Claes aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
697 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de digitale kloof

van Robrecht Bothuyne aan minister Hilde Crevits
3191 (2019-2020)

Verslag van de hoorzittingen over het relancebeleid inzake Werk en Economie

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Tom Ongena, Maurits Vande Reyde, Caroline Gennez, Imade Annouri en Kurt Vanryckeghem
396 (2019-2020) nr. 1

Verslag van de hoorzittingen over het relancebeleid inzake Werk en Economie

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Tom Ongena, Maurits Vande Reyde, Caroline Gennez, Imade Annouri en Kurt Vanryckeghem
396 (2019-2020) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2