Parlementair werk

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de uitbreiding van de loopbaancheques voor niet-actieven

van Philippe Muyters, Robrecht Bothuyne, Tom Ongena, Axel Ronse, Kurt Vanryckeghem en Allessia Claes
234 (2019-2020) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over het optimaliseren van de handelshuur

van Lorin Parys, Maaike De Vreese, Andries Gryffroy, Axel Ronse, Rita Moors en Allessia Claes
610 (2020-2021) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over een activerende aanpak van de tijdelijk werklozen

van Axel Ronse, Allessia Claes, Andries Gryffroy, Maaike De Vreese, Philippe Muyters en Rita Moors
562 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over duaal leren in 2020 en de bijkomende stagebonussen

van Allessia Claes aan minister Hilde Crevits
1979 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Illegale handel in dieren - Maatregelen

van Allessia Claes aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
251 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Maatwerkbedrijven - Enclavewerkingen

van Allessia Claes aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
256 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de problemen bij (her)registratie van honden in de databank DogID

van Tinne Rombouts aan minister Ben Weyts
1969 (2020-2021)

Ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 5 en 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

van de Vlaamse Regering
544 (2020-2021) nr. 1

Verslag van het verzoekschrift tot het verbieden van levenslange opsluiting van huisdieren door particulieren

namens Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn, verslag door Allessia Claes
642 (2020-2021) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2