Parlementair werk

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot opheffing van de Vlaamse Woonraad om een proactief stakeholdersplatform te kunnen oprichten en tot wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

van Sarah Smeyers, Vera Jans, Mercedes Van Volcem, Katja Verheyen, Joke Schauvliege en Allessia Claes
324 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van resolutie over de uitbreiding van de loopbaancheques voor niet-actieven

van Philippe Muyters, Robrecht Bothuyne, Tom Ongena, Axel Ronse, Kurt Vanryckeghem en Allessia Claes
234 (2019-2020) nr. 1

Motie tot onderzoek door het Rekenhof naar de effectiviteit van de uitgaven in het kader van het tenderbeleid van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Tom Ongena, Allessia Claes, Kurt Vanryckeghem en Tine van der Vloet
209 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Plantentuin Meise - Beperking reeënpopulatie (2)

van Allessia Claes aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
427 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Meldpunt dierenartsen - Stand van zaken

van Allessia Claes aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
463 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Katten en honden - Import

van Allessia Claes aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
464 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over de aanpak van de coronacrisis in de beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie en Werk en Sociale Economie

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Caroline Gennez
331 (2019-2020) nr. 1

Verslag over het voorstel van resolutie over de mogelijkheid tot het opzeggen van de huurovereenkomst van een studentenkamer die tijdens de coronacrisis niet wordt gebruikt

namens Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed, verslag door Vera Jans en Allessia Claes
293 (2019-2020) nr. 2

Vraag om uitleg over 'tiny houses' in het kader van de evaluatie van de proefprojecten rond nieuwe woonvormen

van Vera Jans aan minister Matthias Diependaele
2151 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2