Parlementair werk

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2024

van Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Maurits Vande Reyde, Maaike De Vreese, Kurt Vanryckeghem, Rita Moors, Allessia Claes en Axel Ronse
1870 (2023-2024) nr. 2

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 5 van het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus, wat betreft de verhoging van de jobbonus met een vast bedrag voor het refertejaar 2022 en de invoering van een algemene delegatie aan de Vlaamse Regering om te voorzien in vaste verhogingen van de jobbonus vanaf het refertejaar 2023

van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Tom Ongena, Allessia Claes, Kurt Vanryckeghem en Maaike De Vreese
1844 (2023-2024) nr. 1

Voorstel van resolutie over het openen van de politieke dialoog met de Europese Commissie over de vluchtelingenstroom uit Nagorno-Karabach en de vrees voor een etnische zuivering in de regio

van Allessia Claes, Orry Van de Wauwer, Emmily Talpe, Karl Vanlouwe, Karin Brouwers en Sofie Joosen
1832 (2023-2024) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Dag van de schepen voor Dierenwelzijn - Evaluatie

van Allessia Claes aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
79 (2023-2024)

Vraag om uitleg over de stijgende populariteit van de Vlaamse woonlening

van Allessia Claes aan minister Matthias Diependaele
393 (2023-2024)

Actuele vraag over de toekomst van arbeidszorg

van Allessia Claes aan minister Jo Brouns
129 (2023-2024)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de administratieve belasting van woonmaatschappijen

van Maxim Veys aan minister Matthias Diependaele
493 (2023-2024)

Vraag om uitleg over het toenemende aantal sociale woonleningen bij het Vlaams Woningfonds

van Maxim Veys aan minister Matthias Diependaele
403 (2023-2024)

Verslag van het verzoekschrift over maatregelen in de strijd tegen grootschalige broodfok

namens Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn, verslag door Meyrem Almaci
1879 (2023-2024) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2