Parlementair werk

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van hoofdstuk 9 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie en het werk betreft

van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Allessia Claes, Loes Vandromme, Maaike De Vreese en Maurits Vande Reyde
1367 (2021-2022) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over een effici├źnte opschaling naar een slimme regio Vlaanderen

van Andries Gryffroy, Maaike De Vreese, Rita Moors, Axel Ronse, Annick De Ridder en Allessia Claes
887 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over de evolutie naar een proefdiervrije toekomst in Vlaanderen

van Gwenny De Vroe, Sofie Joosen, Tinne Rombouts, Allessia Claes, Bart Dochy en Axel Ronse
1344 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over het uitstel van individueel maatwerk

van Allessia Claes aan minister Jo Brouns
3873 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het Vlaamse opleidingsverlof

van Allessia Claes aan minister Jo Brouns
3878 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de impact van de coronacrisis op de jongeren en de arbeidsmarkt

van Allessia Claes aan minister Jo Brouns
42 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de stoomcursus van Syntra voor de eventsector

van Kurt Vanryckeghem aan minister Jo Brouns
3638 (2021-2022)

Ontwerp van decreet tot regeling van bepaalde aspecten van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs

van de Vlaamse Regering
1122 (2021-2022) nr. 1

Verslag van de hoorzittingen en gedachtewisseling over het Vlaams Energie- en Klimaatplan

namens Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan, verslag door Allessia Claes en Arnout Coel
1309 (2021-2022) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2