Parlementair werk

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de evolutie naar een proefdiervrije toekomst in Vlaanderen

van Gwenny De Vroe, Sofie Joosen, Tinne Rombouts, Allessia Claes, Bart Dochy en Axel Ronse
1344 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat de invoering van een normenkader voor de tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten betreft

van Annick De Ridder, Joke Schauvliege, Mercedes Van Volcem, Katja Verheyen, Vera Jans en Allessia Claes
1526 (2022-2023) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet over de sectorconvenants en de intersectorale convenants in het kader van het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid

van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Tom Ongena, Maaike De Vreese, Loes Vandromme en Allessia Claes
1532 (2022-2023) nr. 2

Recente vragen

Vraag om uitleg over de competenties van de toekomst in de sector van de maatwerkbedrijven

van Allessia Claes aan minister Jo Brouns
1285 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de toenemende knelpuntberoepenlijst en het opleidingsaanbod

van Allessia Claes aan minister Jo Brouns
1369 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Sociale woningen - Duurzame energie

van Allessia Claes aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
75 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet over de sectorconvenants en de intersectorale convenants in het kader van het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Andries Gryffroy
1532 (2022-2023) nr. 3

Vraag om uitleg over het in Canada toegekende 'multi-generational home renovation tax credit'

van Mercedes Van Volcem aan minister Matthias Diependaele
1294 (2022-2023)

Vraag om uitleg over het in kaart brengen van studentenkamers

van Mercedes Van Volcem aan minister Matthias Diependaele
1296 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2