gr

Pluimvee en honden

Pluimvee (934) en honden (884) werden in 2020 veruit het meest in beslag genomen, gevolgd door de groep schapen, geiten en hertachtigen (549) en katten (408). Van deze 4.109 inbeslaggenomen dieren werden er uiteindelijk 443 teruggegeven aan hun eigenaar en werden 19 dieren geëuthanaseerd. In 2019 werden 31 dieren in opdracht van de dienst Dierenwelzijn geëuthanaseerd.

Gevoeliger voor dierenleed

Globaal genomen zien we een stijging van het aantal inbeslaggenomen dieren met een uitschieter in 2019. Die uitschieter is te verklaren door één grote inbeslagname bij een varkenshouder in 2019. “Dat betekent niet zozeer dat het aantal gevallen van dierenmishandeling toeneemt”, verduidelijkt Claes. “De gevoeligheid en aandacht voor dierenleed is de laatste jaren sterk gegroeid. Dat is een positieve evolutie die ervoor zorgt dat er meer meldingen, controles en dus ook inbeslagnames gebeuren.”

“Heel wat burgers zijn begaan met het dierenwelzijn in Vlaanderen. Vaak melden bezorgde Vlamingen problematische en soms schrijnende situaties van dierenverwaarlozing of -mishandeling aan politiediensten of de Dienst Dierenwelzijn Van de Vlaamse Overheid, die tevens de controles uitvoeren”, stelt Claes.

342 inbeslagnames per maand

In 2020 gaat het in Vlaanderen om gemiddeld 342 inbeslagnames per maand. Zorgwekkend, vindt Claes. Voor het Vlaams Parlementslid blijft een kordaat dierenwelzijnsbeleid absoluut nodig. “Elke inbeslagname van een dier, omwille van inbreuken tegen het dierenwelzijn, is er eentje te veel. Hoewel er een daling te noteren valt ten opzichte van 2019, zien we dat het cijfer tegenover 2018 gestegen is met 25%. Ik kijk dan ook uit naar de nieuwe Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn. Vlaams minister Ben Weyts zal in deze codex de straffen voor inbreuken tegen het dierenwelzijn herbekijken en waar nodig verruimen en ook verstrengen”, besluit Claes.

 

antw.391.docx

antw.391.bijl_.1.docx

vrg.391.docx

Onderwerpen